pi'patenp`i'-pa-tɘnPuon:pi'patvoBolGaw'en nin a'pat yay masibulot o pikngaen o taw'en nin mi'pat.TagPag-apatin.IloPagkapaten.EngTo divide into four pieces.Perf.pini'pat