tamu'-tamuenta-mu'-ta-mu-'ɘnPuon:tamo'voBolSayay bagay a isen tamo' nin kasan sirbi.TagIyan lang; iganong-ganong lang;basta- basta.IloBasta basta latta; kasta kasta laeng.EngTo treat or think of something as though it was nothing or of no use, to debase.Syn clsmuda-mudawen