abas'a-b`asadj1BolAmbo' nin kusto.TagMali.IloSaan nga husto.EngTo be in error or wrong.AntkustoSyn clskabiso'kalatukatlingomintis2BolAmbo' nin matunong o mapteg.TagMasama.IloDakes.EngWrong, not what it should be.Syn clsduka' 1Der.abaseniyabasmaabasmangabasmiabassangkaabasanumabas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *