masayanganma-sa-y`a-ŋanPuon:masayangvstBolIkabereng a bagay nin makasa.TagMasayangan.IloMasayangan.EngTo be grieved regarding a waste or loss of something.Syn clsmaabagayRelmagbabawi' 2mapirdyan