mangibudi'ma-ŋi-bu-d`i'Puon:ibudi'vaEngdeny s/tDer.mangngibudi'nipangibudi'pangibudi'*Go toibudi'Puon:budi'