pagpistawanpag-pis-ta-w`anPuon:nagpistawangercollBolRabay-rabay o kaririktan nin gaw'en a animan.TagPagpyestahan.IloPagpistaan.EngTo revel in a joke about something.Syn clsgustu-gustopagkunswilwanpaglukwanriga