muhonmu-h`onSpmojonmilestone, landmarknBolIbidinsya nin panganggawan nin luta'.TagMuhon.IloMuhon.EngSomething that show the boundary of land.Syn clsiketegsinyal