Huruf dalam Bahasa Bonggi

Ada 21 huruf-huruf:

a b d e g h i j k l m n ng o p r s t u w y