Bongo - English


ü


üküꞌbörömodused up
ünyïmodgood, sweet