Borna - English


a
b
c
c'
d
d'
e
f
g
h
i
j
k
k'
l
m
n
ny
o
p
p'
r
s
s'
sh
t
t'
ts
u
w
y
z

a


anየመጀመሪያው የቦርና ፊደልthe first letter of the Borna languageBorni fideli wotat nababiyiru "a" etefo.የቦርና የመጀመሪያ ፊደል "a" ትባላለች።
a'ainterjድንገተኛ የህመም ስሜት መግለጫused to express sudden paina'a! taawo tkisho mitsik'rere.አህ! እጄ ተቃጠለ።
aa'unታላቅ ወንድምን መጥሪያ የአክብሮት ስምpolite term for Mr. or mister ,a title that is used to adress elders/ an elder brotherAa'u hanok bede'e.ጋሼ እባክዎ ስፍራዎን ያዙ።
aabinterjአንተና አንድ ሰው ወይም ሌሎች ሰዎችን ለስራ ለማነሳሳት የሚውል ሀረግcontraction of let us, used for suggesting that you and one or more persons do somethingAab t arifo s'íílo.እስቲ ፎቶዬን እንይ።
aabenቦታን መጠየቂያterm for general location, word used when asking the question of locationAabe na'o? Taanton wetuwe eratsi?ልጁ የት አለ?አብሮኝ ይመጣል ብለህ አልነበረም?
aac'úwanስታለቅስ ከዓይንህ የሚፈስ ጨዋማ ጠብታ ውሃa drop of salty water that comes out of your eye when you are cryingT níbo b'k'úúnor ti ááwon aac'úwa s'eenfo.ስናደድ ዐይኖቼ በእንባ ይሞላሉ።7.9.2Tear down
aakanጉንብስ አፍና ስለታማ ጥፍር ያለው ትልቅ ወፍa large bird with a curved beak and sharp clawsAako wokona b'bek'fo.ንስር ከርቀት የማየት ችሎታ አለው።
aakeprepየትrefering to specific locationAsoso aake b'daatse? b'daatseti aawu kindi gahar weerona.አሶሳ በየት ይገኛል? አሶሳ የሚገኘው በደቡብ ምዕራብ ኢትየጲያ ነው።9.2.3.4Question words
aak' k'óóranትልቅ ጥቁር አሞራ/ቁራ/a large black birdAak' k'óóru k'áár eeni.ቁራ አስቀያሚ ድምፅ ያላት ጥቁር ወፍ ናት።
aak' maranጠመኔ መፃፊያ ሰሌዳa board that you write on with chalkDaniyiruwo aak' marats k'aati fiino guut're.መምህሩ የክፍል ስራውን ጥቁር ሰሌዳ ላይ ፃፈ።
aak'aadjጨለማ የመሰለ ቀለምhaving the darkest color there is, devoid of lightShawo aak'a.አፈሩ ጥቁር ነዉ።8.3.3.3.2Black
aak'ar shuudanዳቦ ሲጋገር የሚጠቅም ቅመምa black spice used for breadAak'rshuudo tusho shawushfe.ጥቁር አዝሙድ ዳቦን ያጣፍጣል።
aak'iyavየአንድን ምስል ክፍል ማጥቆርto make part of a drawing darkerGúúrki bado aak'ire.የክቡን ግማሽ አጠቆረው።
aak'owaadvለአንድ ክስተት ጥያቄ ማቅረብasking question / what caused it to happen, in what waykeewo aawok'owa bwoti etfi?ይህ ነገር እንዴት ሊሆን ቻለ?
aak'oweadvስለ አንድ ሰው ጤንነት ማወቂያ ጥያቄas a greeting used to ask or talk about someone's general health, an adverbial phraseEtniye! aak'owe?ታዲያስ! እንዴት ነህ?
aalanበሆነ ቦታ ላይ አለመገኘትnot being there, not being present, nonexixtenceJebatse bi'aalona naano aatra.ስብሰባ ላይ ባለመገኘቷ ይቅርታ ጠየቀች።
aaliadvማንም ሳይኖር ለብቻ መሆን ወይም ያለማንም እርዳት አንድ ነገር ማድረግ።without any other person or thing nearbyNi aalne nbeefo?ለብቻህ ነው የምትኖረው?
aalívዓሉታዊ ዐ.ነገር መግለጫthe absence of, not anyEegor aalí.ምንም የለም።
aamaandeadvበየት አቅጣጫ እንዳለ የምንጠይቅበትdirection ofAamaande ni'amir?ወዴት ነው የምትሄው?
aambanመረቅ፥ሾርባsoupTind minz shahanon aambo k'anira.እናቴ ከላም ሽሆና ሾርባ አዘጋጀችልኝ።
aanav1ወደ አንድ ስፍራ ተመልሶ መምጣትto go back to a placeAwure fiinoke gál ni aani?ከስራ የምትመለሰው ስንት ሰዐት ነው?2ወደ ሗላ መዞርto turnNaalk'o maand aanat s'íílre.ወደ ጎን ዞሮ አየ።
aanar s'iilavከዚህ ቀደም የሰራኽውን ስራ እንደገና መመልከትto change or make different, reviseDaniyiruwo beshts dano shuts aanat s'iilre.መምህሩ ያለፈውን ክፍለ ግዜ ትምህርት ከለሰ።
aandic'aadjርጥበት ያለውa bit wet/moistAandic' míto aat'iyosh mítra.ረጠብ ያለ የማገዶ እንጨት ሰበሰበች።
aangadaadjከመሬት ጋር ትይዩ የሆነparallel to the ground/ side to side rather than up and downJooran aangada.የጠረጴዛ ወለል አግዳሚ ነው።
aangakavተሰነቀረ/አልወርድ አለto be fixed firmly/wedgedMak'tso bgorgombats aangakutsere.የበላው አጥንቱ ከጉሮሮው አልወርድ አለ።