Borna - English


a
b
c
c'
d
d'
e
f
g
h
i
j
k
k'
l
m
n
ny
o
p
p'
r
s
s'
sh
t
t'
ts
u
w
y
z

h


hnዘጠነኛዋ የቦርና ፊደልthe ninth letter of the Borna languageBornotse jeed'l fideliyu 'h' eta etefoበቦርና ቋንቋ ዘጠነኛዋ ፊደል 'h' ትባላለች።
ha'anአገጭprotruding lower part of face below lipsBí ha'a genza.ረጅም አገጭ አለው።
haalavመካድrefusal to admitAmbaar b́dek'o haalere.ገንዘብ መውሰዱን ካደ።
haamaadjአገልግሎት ማይሰጥof no valueHaniye bog mooshewo haama.ከዚህ በላ መከራከር ረብ የለሽ ነው።
haawuntavአፋሸከ፣አዛጋlong deep breath/ expel air slowly while stretchingAnduru hawuntera.ድመቷ እያዛጋች ነው።
habanአርባnumber meaning one more than 39 and one less than 41/ four tensHab miinzo detsfe.አርባ ከብት አለው።
habiliyanየተያያዘ የብረት ገመድlinks of metal or plastic to form a long objectNo kano habiliyona bitipefo.ውሻችን በሰንሰለት ታስሯል።
habliyanየአንገት ጌጥa piece of jewellery that hangs round the neckKaawets habliyi sheengo kewera.ብርቱካን ውድ የአንገጥ ጌጥ ገዛች።
hakimiyanሀኪምperson who practices medicineHakimi wotosha b'danir.ሀኪም ለመሆን እየተማረ ነው።
hakonadv1ጀምሮtime passage from last happeningT weyehakon git awo wotere.ከመጣሁ ጀምሮ ሁለት ቀን ሆኖኛል።2ከ...ወዲህas, after
hak'anሀጢያትtransgression of the law of God/ breaking the laws of God/ doing wrong against GodMáátso dek'ftse wotere amftse gankad' fiino hak'a b'wotefo.ከጋብቻ በፊት የሚደረግ የግብረ ሥጋ ግንኙነት ሀጢያት ነው።
halaakavየአህያ ጩኽትdonkey soundDaazo guur halaakiruwe b'tesh.አህያው ጧት ሲያናፋ ነበር።
halaganዘመድ ያልሆነnot having blood connectionAshan noosh halaga .ይህ ሰው ለኛ ባዳ ነው።
halaliyaadjአለሌvery active/ squirmy/ unable to be controlledDaaz halaliyo detsfe.አለሌ የሆነ አህያ አለው።
hambetsaadvዛሬthe present time of 24 hour span of time/ not yesterday or tomorrowHambets ibo detsfe.ዛሬ እንግዳ አለብኝ።
han b'wotiየአንድ ነገር መነሻa starting point of an idea or event/ the reason why wordWaaratse han b'wottsonu b'shoodiruwosha.ያልመጣበት ምክንያት ስለታመመ ነው።
han weeronaadvየስራ መመሪያ መስጠትin a way that is appropriate/ the expected, correct or right wayEeg nk'alituwok'o keewure han weeron fiina.ምን እንደምታደርግ ነግሬሃለሁ፤በዚህ መሠረት ሥራ።
handraadvዘንድሮ፣በዚህ ዓመትthe present 365 days or present twelve months or present 52 weeksHandr taho tí'eshush kewere.በዚህ ዓመት ለወንድሜ አዲሰ ልብስ ገዝቼለታለሁ።
haniye k'oshoadvሌላapart from, in addition to, futhermoreMiinz han ay maanzo detsfa ,haniye k'oshono maac'i.ላሟ ብዙ ጥጆች አሏት፤በተጨማሪ እርጉዝ ናት።
haniye okonadvከዚህ በላlater/ the time passed after something/ immediately fowllowingHaniye okon neesh dawalituwe.በኋላ እደውልልሀለው።
hed'ishavአስነጠሰexplosion of air cause by a tickle in the nasal cavityT'úw jámo hed'ishrona b́gats.ሌሊቱን ሙሉ ሲያሰነጥስ አደረ።
hektavወደዚህ ወደዚያ መሯሯጥmoving about to get many things done in no particular orderHayile bomooke tuwr dani moomaand hektfere bi'amfo b'tesh.ሀይሌ ከቤት ወደ ትምህርት ቤት ይሮጥ ነበር።
hektariyanየስፋት መለኪይ መሳሪያmeasurement of 10,000 square meters/ larger than an acre12 hektari bodts datso detsfe.12 ሄክታር መሬት ዓለው።
hélanየትንኝ ማርsweet sticky substance made from insectsAzo hél k'op'o bodots amre.አዞ የትንኝ ማር ሊበላ ጫካ ሄደ።
hge-mngstanየአንድ ሀገር መተዳደሪያ ደንብን የያዘ ሰነድthe document of a country stating laws/ basic ground rules for a governmentAsh mabtiyo hge-mngston koteka.ሰብዓዊ መብት በህገ-መንግስቱ የተረጋገጠ ነው።

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >