Borna - English


a
b
c
c'
d
d'
e
f
g
h
i
j
k
k'
l
m
n
ny
o
p
p'
r
s
s'
sh
t
t'
ts
u
w
y
z

j


Jnበቦርና ፊደል ቅደም ተከተል መሰረት አስራ ሁለተኛዋ ፊደልthe twelth letter of the Borna languageBorni noonotse tatse gitl fideliyu 'j'.በቦርና ቋንቋ ዉስጥ አስራ ሁለተኛዋ ፊደል 'j' ናት።
ja'avመቆየትto remainNi amtsoke ayidek' ja'atni nwaa.ብዙ ጊዜ ቆይተህ መጣህ።
jáában1ጣትone of five digits called toes on a foot and one of five digits on hand called fingerN kíshi jáábo taash kiitsi.የእጅ ጣትህን አሳየኝ።2ቅርንጫፍbranchJongon míti jáábo sherihere.ንፋሱ የዛፉን ቅርንጫፍ ሰበረው።
jaadav1መርገብገብinvoluntary tremoring of the eye, eye spasmBí'ááwo jaadre. ዐይኔ ተርገበገበ።2ጦር ማንቀጥቀጥ፥መወዝወዝshaking a spearBorots gúc'i duubor gíno jaarfetsni bokaashfo.የቦሮ ህዝቦች በጉጮ ጭፈራ ላይ ጦር እየወዘወዙ ተጫወቱ።
jaaha=nዛጎልshell of the snail used for decorationJaaho bbiimbotse fa'e.የዛጎል ሀብል አርጋለች።
jaajinanለቤት ጣሪያ መሥሪያ የሚያገለግል የእንጨት አይነትkind of tree that is used to build a roofJaajino maa tok detsosh wotefe.ዘነዘና የቤት ጣራን ለመስራት ያገለግላል።
jaakanመግዛትና መሸጥexchange something for something elseBeer jaako ayi oot'o detsfe.የጨው ንግድ ብዙ ትርፍ አለው።
jaakkanበንግድ ስራ የተሰማራ ሰውbusiness person doing tradingAshan zaayit jaakka.ይሄ ሰው የዘይት ነጋዴ ነው።
jaak'unaadjሞኝunwise behavior, ridiculous behaviorJaak'un b'wottsotse ash keewiruwo de'atse.ሞኝ ስለሆነ የነገሩትን አይቀበልም።
jaalanየማይጠግብwanting more than enough, never satisfied, always wanting more than neededAsh han meetsa b'jaalfo.ሰውየው ለስጋ ስግብግብ ነው።
jaaletskaadjስስታም፥ሆዳምselfish, wanting it all for oneselfAshan jaletska.ይህ ሰው ስስታም ነው።
jaananየአመቱ ስድስተኛ ወርthe sixth month of the yearJaanotsena maatso bi'amir.የካቲት ላይ ታገባለች።
jaanda1nከቀርከሀ የተሰራ የአልጋ፥የመዝጊያa bed which is made out of bamboo treeAber es'i jaando detsfe !አበሮ የአልጋ ጥራር አለው።
jaanda2nስንጠረዥan outline map exhibiting something, a sheet giving information in a table formBuutsi naarotsi jaandon beezre.የተለያዩ የምግብ ዓይነቶችን በሰንጠረዥ ውስጥ አሳየ ።
jaawánየጦር ሽመልa wood that used in making spear, usually bamboo shaftAldo jaawá b'k'ubir.የጦር ሽመል እያቃና ነው።
jááwa1nግጥምexpression of feeling and ideas in rythmic writing form or speakingDimaw jááwi sheengo detsfe.ድማዋ ጥሩ ግጥሞች አሉት።
jááwa2vአንጎራጎረto sing in a smooth mellow voice, wooing with singingDuubo jááwere.ሙዚቃውን አንጎራጎረ።
jaawuravመባዘንbeing tired, worked too muchDaatsi bgizo bt'afre aawu jámo jaawurron bjin.የዳሲ ከብቶች ሲጠፉ ቀኑን ሙሉ ለፋ ።
jabavበጥፊ መምታትhit with palm or back of hand in the faceBi bna'o jabera.ልጇን በጥፊ መታች።
jafranንድፍmark made from walking that is left, imprint of feet or shoes left behindGashi jafro tarotse bek're.የጋሺ የእግር ዱካ በማሳ ውስጥ ታየ።
jafrkishavንድፍ አወጣdraw a quick image ofAro sererosh shino jafrkisho geyituwe.ስዕል ለመሳል በቅድሚያ ንድፍ ማውጣት ያስፈልጋል።
jaga (mak'tsa)nየደም ግንኙነት ያለው ሰውa person who has a blood relationshipWaamic'osh s'eegetsots jag baarotsiye.ለሠርግ የተጠሩት ዘመዶች ብቻ ነበሩ።
jageyavመዛመድto have a connection with or a connection toBí noonton jageyo geefe.እሱ ከኛ ጋር መዛመድ ይፈልጋል።
jaketiyanጃኬትoutside covering placed over clothing on the top part of body, short coatBí kootiyo b'karoniye jaketiyo karowa!በኮት ፈንታ ጃኬት ይለብሳል።
jakiyaልጅ ማባበልto gently convince someone to do something they do not want to doAshu eepiru na'o jakira.ሴትዮዋ የሚያለቅሰውን ልጇን እሹሩሩ አለችው።