Borna - English


a
b
c
c'
d
d'
e
f
g
h
i
j
k
k'
l
m
n
ny
o
p
p'
r
s
s'
sh
t
t'
ts
u
w
y
z

k


knበቦርና አስራ ሶስተኛ ፊደልthe thirteenth letter of the Borna languageBornotse tatse keezl fideliyu 'k' eta etefoበቦርና ውስጥ አስራ ሶስተኛዋ ፊደል 'k' ትናላለች።
kááka1vዶሮ እንቁላል ለመጣል ስትደርስ የምታሰማ ድምፅsound made by hensBaaku kéétso kéétsosh káákra.ዶሮዋ ዕንቁላል ለመጣል ታሽካካለች።
kááka2vድምፅ ከፍ አድርጎ መሳቅlaugh at loud without restraint, uncontrolled laughingB́ kááko gedk'rere.ከት ከት ብሎ ሳቀ።
kaakndavጉሮሮን ማፅዳትsound made when clearing throat not a cough, gruntingNonhi mook bodt kaakndere.ጉሮሮውን አጸዳ።
kaamaadjለስላሳ ያልሆነnot smooth, bumpy, ruggedT'arap'esi gúúro kaama.የጠረጴዛው ጫፍ ሻካራ ነው።
kaanavመርገምspeak bad on, wish the worse on, casting a spell, give bad medicine toAshotssh bonaana'a kaano boon geyiratse.ወላጆች ልጆቻቸውን መርገም አይገባቸውም።
kaanzavጥጥን ከዛፉ ላይ መሰብሰብcollecting cotton from its tree, picking cottonT'ud' kaanzo amre.ጥጥ ሊሰበስብ ሄደ።
kaapavማሸግto place items in a suitcase or bag or something for transportingB'k'ac'o kaapdek' amre.ጓዙን ጠቅልሎ ሄደ።
kaaravመጣላት፤ሁከት መፍጠር፤መደባደብargue, confrontation between two or more parties, disagreementDats jangatse kaarerno.በመሬት ጉዳይ ተጣሉ።
kááravቶሎ፥በአስቸኳይquicken, to be quick, not taking much timeKááro bín geyituwe.መፍጠን አለበት።
kaareyanአራቱም ጎኖቹ እኩል የሆኑ ሂሳባዊ ምስልa geometric figure that has four equal sidesNodatso b'gawuno tats kaareya.መሬታችን አሥር ካሬ ስፋት አለው።
kaarotiyanስሩ የሚበላ የጓሮ አትክልትorange vegetable root used for foodKaarotiyo b́s'ap'a mééfo.ካሮት ሥሩ ይበላል።
kaarta1nበመሬት ከበብ ላይ የአንድን ግኡዝ አካል መገኛ ወይም አቅጣጫ ጠቋሚ ምስልdrawing of land forms , drawing of directions to, showing geographic locationsNodatsu kaarto maa díratse fa'e.የከተማችን ካርታ በግርግዳ ላይ አለ።
kaarta2nቁጥር የያዘ መጫወቻ ካርድgame cards with numbers and faces with different values having four suitsKaarto tawuli abatsa.ካርታው ጠረጴዛ ላይ ነው።
kaasetiyanካሴትcase containing magnetic tape used for recording audioKaasetiyan k'awuntso hab ambaara.የካሴቱ ዋጋ አርባ ብር።
kaas'avስቦ ማውጣትto pull out, take one awayJámotse elt iko kaas'dek' kishre.አንዱን ቀርከሃ መዝዞ አወጣ።
kaashavጨዋታ (ቀልድ)joke, converse, fun activityNa'u b eshunton kuuto kaashra.ከወድንሟ ጋር ኳስ ተጫወተች።
kááshavኮተኮተ፤አረም ማረምprocess of taking care of area used for planting, care for a gardenWorfi mááyo kááshere.የጓሮውን አትክልት ኮተቶተ።
kaatán1አቅጣጫto show which way to go, geographical location informationKaatán aaw kesho maanda b'kiitsir.አቅጣጫው ወደ ፀሃይ መውጫ ይጠቁማል።2መገንጠያintersectionNmaa ganoki kaatátse goonkewo.ከበታችሁ አጠገብ ከለው መገንጠያ እንገናኝ።
kaatolikiyanየክርስትናን እምነት ከሚከታተኩ የሃይማኖት ክፍሎች መሃል የሚጠቀሱone group of believers in ChristianityNogalotse ay kaatolikiyo fa'e.በሰፈራችን ብዙ ካቶሊኮች አሉ።
káátsavቀጥ አድርገው ማቃናትmake straight, remove the crooked, unbendEltman káátsi!ቀርከሃውን አቃና!
kááwa1adjቀይ ቀለም ያለዉ ሰዉwhite person, light skinnedNa'o aro kááwa.የእርሱ መልክ ቀይ ነው።
kááwa2vበአየር ለይ መያዝto catch in the airT mash kuuto shap'ere kááwudek're.ጓደኛዬ ኳሱ ሲወረወር በእጁ ያዘው።
kááwa3adjየተቃናnaturally not croked, made not to bend or be crookedGíni jaawan kááwa.የጦር መሳሪያው እንጨት ቀጥ ያለ ነው።
kaayanባለቤትmarried manB kaay gawiyo amre.ባሏ ወደ ገበያ ሄደ።