Borna - English


a
b
c
c'
d
d'
e
f
g
h
i
j
k
k'
l
m
n
ny
o
p
p'
r
s
s'
sh
t
t'
ts
u
w
y
z

k\'


k'nበቦርና ፊዴል ውስጥ አስራ አራተኛ ፊዴልthe fourteenth letter of the Borna languageTatse awdl borni fideliyu " k' " eta etefo.በቦርና ውስጥ አስራ አራተኛዋ ፊደል "k' "ትናላለች።
K'aab jaananየአመቱ ሰባተኛ ወርthe seventh month of the yearItop'iyi taawon shawatl shaasho k'aab jaana.በኢትዮጵያ አቆጣጠር መሰረት ሰባተኛ ወር መጋቢት ነው።
k'aabaadjየመጀመሪያ ልጅfirst child born in family, oldest child of mother and fatherT k'aabo Aberiye.የመጀመሪያ ልጄ አቤር ይባላል።
k'aakanቅርንጫፍpart of a tree that supports limbs and leavesMíti k'aako eenutsere.የዛፉ ቅርንጫፍ አደገ።
k'aak'an1ድርቅwanting for food, hungryKano K'aak'utsere.ውሻው ተራበ።2ድርቅfamineAwusho bútso b'k'azal k'aak'o weetuwe.የዝናብ እጥረት ካለ ድርቅ ይከሰታል
K'áák'anፍምcoals in a fire, hot coals in a fireAshu bgiyoke taw k'áák'o boodra.ሴትዩዋ የእሳት ፍም ከጎረቤትዋ ወሰደች።
k'aak'i dúranየረሃብ ዘመንyear with lack of sufficient food and water1977 dúro k'aak'i dúra b'tesh.1977 ዓ/ም በኢትዮጵያ የራሃብ ዘመን ነበር።
k'aanc'anመቆንጠጫutensils used to lifting pasta, two prong cooking toolTawo k'aanc'on kakuwi!እሳቱን በመቆንጠጫው ቆስቁሰው።
k'áánc'anጉንዳንinsect that stings and bites and is poisoness, black in colorK'áánc'o asha b'shaas'fo.ጉንዳን ሰውን ይናከሳል።
k'aanzavቃተተexplicative of pain or discomfortShoodiru asho kasho b́woshor k'aanzere.በሽተኛው ለመተንፈስ እየቃተተ ነበር።
k'áár gedavመርገምto speak bad on, to wish bad happening onEenashots uump'etsosh k'ááro gedrno.ሽማግሌዎቹ ሌባውን ረገሙት።
k'áár gerembaadjየድምፅ መጎርነንdeeping of voice or hoarse voiceNa'an k'aar gerembi.ጎርናና ድምፅ አላት።
k'áár ímavመምረጥto choose by ballotAshuwots boshuntsosh bok'ááro ímrno.ሰዎች ለሚፈልጉት ፓርቲ ድምፃቸውን ሰጡ።
k'áára1nድምፅnoise made by voice or objects hitting togetherEepi k'ááro shíshre.የለቅሶ ድምፅ ሰማሁ።
k'áára2vበጀርባ መተኛትsleeping on your back, laying on backK'áárdek' k'eere.በጀርባው ተኛ።
k'áári dihanየድምፅ መውደቅ/ላልቶ ሲነበብwords without added emphasized tones which changes meanings of wordsMaa etiruwo k'áár dih b'wotere Máá etiruwonmo k'áár tuwa.Maa ላልቶ ሲነበብ máá ግን ጠብቆ ይነበባል።
k'áári genzaadjየድምፅ መርዘምto hold the sound longer than if just one vowelAasha etiru aap'an k'ááro genza.Aasha በረጅም ድምፅ ይነበባል።
k'áári k'awunaadjየድምፅ ማጠርwords with one vowel sound, quick sounding and not held as with two vowel wordsAsha etiru aap'an k'ááro k'awuna.Asha በአጭሩ ድምፅ ይነበባል።
k'áári tuwanየድምፅ መነሳት /ሲጠብቅ/words with added emphasis, contains accent marksMáá etiruwo k'áár tuw b'wotere Maa etiruwonmo k'áár diha.Máá ጠብቆ ሲነበብ Maa ግን ላልቶ ይነበባል።
k'aas'avበዛ፥ተራባto produce new on same stem, the process of springing new leaves on the same plantZanjibilo datsi goofatse k'aas'ere.ዝንጅብል ለም አፈር ላይ ተራባ።
k'aashavመቆርጠምto crush with teethTnihi bok'olo k'aashre.አባቴ ቆሎ ቆረጠመ።
k'aat'a1nትምህርት የሚሰጥበት ቤትa room that teaching and learning process takes placeDaniruwots k'aat'otsa bedek' bodanir.ተማሪዎች በክፍሉ ውስጥ እየተማሩ ናቸው።2vቆረጠcuttingTusho k'aat're.እሱ ዳቦውን ቆረጠ።
k'aawavማንሳትto take up with hand gentlyNa'o kobiyo k'aawere.ህፃኑ ብዕሩን አነሳ።
k'aawá1nበጋhot and dry season of the year during December and FebruaryK'aaw awusho buyaka.በኢትዮጵያ አብዛኛውን ጊዜ በበጋ ወቅት ዝናብ የለም።2vአጠፈ፤ማጠፍwinterK'oodro kaaweka.ሰሌኑ ታጥፏል።
k'aayanቁርጥማትache and stiffness in jointsK'aayi shoodo detsfe.ቁርጥማት በሽታ አለብኝ።