Borna - English


a
b
c
c'
d
d'
e
f
g
h
i
j
k
k'
l
m
n
ny
o
p
p'
r
s
s'
sh
t
t'
ts
u
w
y
z

y


ynሰላሳ አንደኛዋ የቦርና ፊደልthe thirty-first letter of the Borna languageShaashe ikl borni fideliyu 'y' eta etefo.ሰላሳ አንደኛዋ የቦርና ፊደል 'y' ትባላለች።
yaatsaadvከዛሬ በኋላ የሚመጣው ቀንthe day following todayTíínd yaats weetuwa.እናቴ ነገ ትመጣለች።
yeአለው ማለትን የሚገለፅበት ድምፅaffirmative answer, term of agreement, indicates you have attention ofNshúútso s'eegeyor ooka!ስምህ ሲጠራ አቤት በል።used by woman only
yootsaadvየቀድሞ ዘመንindicating time of before something else, new beginning, happening previousyYoots ashots Itop'iyotse aawk'o bobeefok'o keewuwer?ሰለ ኢትዮጵያ የጥንት አኗኗር ንገረኝ?
yootsikaadjየቀድሞitem of value because of age, something vintage, aged over timeWaanc' han yootsika bí'ar.ዋንጫው በአይነቱ ጥንታዊ ነው።