Bru - English - Vietnamese - Lao


â


âcເອິ້ກʔɜkvpull, dragkéo lê; lôi kéoດຶງ; ລາກHos 5:4.
âc sarnháhເອິ້ກ ຊາຣຍັຮʔɜk sar.ɲahVPdisagreement, pulling in opposite directionsxé xácບໍ່ເຫັນດີ, ໄປຄົນລະ ທິດທາງAct 23:10.
âmເອິ້ມʔɜmprtuncertaintycó thể; hình nhưກາຕົ້ມນໍ້າMpiq Tapong's Testimony 59:5
âm dỡqເອິ້ມ ເດີ້ອ໌ʔɜm dɜːʔN teakettleấm; bìnhໝໍ້ຊາJob 41:31
âuເອົ້າʔɜwEXCL1exclamationtán thánສຽງອຸທານGen 24:33.2pleasehãy
âu-láng-âuເອົ້າລັງເອົ້າʔɜw-laŋʔɜwADVPhalf-cooked; crunchy; raretái; tiếng nhai rôm rốpສຸກລຳລາ