Bru - English - Vietnamese - Lao


ŏ́


ŏ́cອັອໍກʔɒkCL1unit cáiGen 37:9.2nominalizersựGen 1:22.3seedhạtGen 1:11.
ŏ́c bapອັອໍກ ບາບʔɒk baːpNPtribulationnỗi khổ đauຄວາມບາບ
ŏ́c bĩອັອໍກ ບີ້ʔɒk biːNPhub (of a wheel)moay ơໝາກບີ1 Ki 7:33.
ŏ́c chiອັ້ອກ ຈີʔɒk ci̤ːNPall kinds of seedscác thứ hạt giốngIsa 28:25.
ŏ́c clongອັ້ອກ ກຼອງʔɒk klɔːŋNPmeaningnghĩa lýSa-am Tells How He Got To Buon Jat 3.6.
ŏ́c cuchĩt pứtອັອໍກ ກູຈີ້ດ ປຶດʔɒk ku.ciːt pɨtNPdisastersự chết chócຫາຍະນະ
ŏ́c cutooqອັອໍກ ກູຕ່ອອ໌ʔɒk ku.tɔ̤ːʔNPsecretsđiều bí mậtຄວາມລັບ
ŏ́c ien khễອັອໍກ ອຽນ ເຄ້ʔɒk ʔi̤ən kʰeːNPpeacesự bìnhຄວາມສະຫງົບJdg 6:23.
ŏ́c ngoອັອໍກ ງໍʔɒk ŋɔːNPcorianderhạt ngòຫອມປ້ອມ
ŏ́c nguaອັອໍກ ງວາʔɒk ŋṳaNPanquish; sadnessnỗi thống khổຄວາມໂສກ ເສົ້າ
ŏ́c ngua vơອັອໍກ ງວາ ເວີʔɒk ŋṳa və̤ːNPsadnesssự buồn than ຄວາມໂສກເສົ້າ
ŏ́c parkhánອັອໍກ ປາຣຄັນʔɒk par.kʰanNPpromiselời hứaສັນຍາ
ŏ́c patâpອັອໍກ ປາເຕິ້ບʔɒk pa.tɜpNPcommandmentgiới rănພະບັນຍັດ
ŏ́c pĩeiqອັອໍກ ປ້ຽຍອ໌ʔɒk piəjʔNPtruthchân líຄວາມຈິງ
ŏ́c rôiq moatອັອໍກ ໂຣຍອ໌ ມ່າດʔɒk ro̤ːjʔ ma̤ːtNPpupil of eyecon mắtແກ້ວຕາPsa 17:8.
ŏ́c tacáng dáng rangoaiqອັອໍກ ຕາກາງ ດັງ ຣາງ່າຍອ໌ʔɒk ta.kaːŋ daŋ ra.ŋa̤ːjʔNPwisdom; knowledgethông minh; sự hiểu biếtຄວາມຮູ້Pro 21:30.
ŏ́c tanoang oອັອໍກ ຕານ່າງ ອໍʔɒk ta.na̤ːŋ ʔɔːNPrighteousnesssự công bìnhຄວາມຊອບທຳ
ŏ́qເອໍາະʔɒʔvlack; be withoutthiếuຂາດGen 12:10.
ŏ́q crơng sanaອັອໍອ໌ ເກຣີງ ຊານາʔɒʔ krə̤ːŋ saːnaːVPfaminenghèo đóiອົດຢາກ
ŏ́q ntốq tếqອັອໍອ໌ ອຶນໂຕະ ເຕະʔɒʔ ʔn.toʔ teʔADJPwithout defectlánh lặn; không vếtບໍ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ
ŏ́q pihອັອໍອ໌ ປີຮʔɒʔ pi̤ːhADJPnon-poisonouskhông có độcບໍ່ມີພິດໄພIsa 30:7.
ŏ́q pứp ŏ́q paອັອໍອ໌ ປຶບ ອັອໍອ໌ ປາʔɒʔ pɨp ʔɒʔ paːADVPwithout limitskhông biên giớiບໍ່ມີຂີດຈຳກັດ
ŏ́q troângອັອໍອ໌ ເຕຣີ່ງʔɒʔ trɜ̤ːŋADVPwithout anyting at allkẹt tiềnໂດຍບໍ່ມີຫຍັງ ເລຍ