Bru - English - Vietnamese - Laoໂອ້ʔoːNlarge basin. cái chậuໂອ, ຂັນJer 52:17.
ỗcໂອ້ກʔoːkNoakcây sồiຕົ້ນໂອກJdg 6:19.
ỗiqໂອ້ຍອ໌ʔoːjʔNguavaổiໝາກສີດາ
ỗiq-tâiໂອ້ຍອ໌ໃຕʔoːjʔ-tɜjNPpomegranatequả lựuໝາກພີລາSng 7:12.
ỗlໂອ້ລʔoːlvchokenghẹn; mắc nghẹnຄາຄໍ
ỗl chalໂອ້ລ ຈາລʔoːl caːlVPworry about something unfinishedlo âuກັງວົນກັບສິ່ງ ທີ່ຍັງບໍ່ແລ້ວ
ỗnໂອ້ນʔoːnNplaguebệnh dịchໂລກລະບາດExo 5:3
ỗqໂອ້ອ໌ʔoːʔNstomach dạ dàyກະເພາະJob 20:14.
ỗq cu-ỗqໂອ້ອ໌ ກູໂອ້ອ໌ʔoːʔ ku.ʔoːʔVPcall out loudly to somebodykêu ơi ớiເອີ້ນPro 27:14. Isa58:1.
ỗq cu-ỗq mễq cumễqໂອ້ອ໌ ກູໂອ້ອ໌ ເມ້ອ໌ ກູເມ້ອ໌ʔoːʔ ku.ʔoːʔ meːʔ ku.meːʔVPcall out to incessantlykêu liên hồiເອີ້ນແບບບໍ່ຍຸດ
ỗrໂອ້ຣʔoːradjpurpletímສີມ້ວງ
ỗtໂອ້ດʔoːtadjproud; conceited; boastkiêu hãnh; tự caoອວດອົ່ງDeu 32:27.
ỗt paiໂອ້ດ ປາຍʔoːt paːjVPboast; show offkhoe khoangອວດອົ່ງ
ỗt sácໂອ້ດ ຊັກʔoːt sakADJPhigh and mighty; proudkiêu kìຍິ່ງຂະໜາດHab 2:5. Ezk 16:49.
ỗt tỗໂອ້ດ ໂຕ້ʔoːt toːVPseek approval of otherstư cao