Bru - English - Vietnamese - Lao


a


alễuອາເລ້ວʔa.leːwv1suspendtreoຫ້ອຍໃສSng 4:4.2embroiderthêuLev 8:9.
aliອາລີʔa.li̤ːvequalize; smooth outlàm cho bằng nhauເຮັດໃຫ້ພຽງ
aliaອາເລຍʔa.li̤aNsmall thin bambootre; vầuໄມ້ເຫັ້ຍ
alia bar ploahອາເລຍ ບາຣ ປຼ່າຮʔa.li̤a baːr pla̤ːhADJPdivided loyalty; traitoroushai lòng; phản bội; hai mặtໜ້າຊືໃຈຄົດ, ດາບສອງຄົມPsa 59:5.
aliamອາລຍາມʔa.li̤amvcomfort; encourage; persuadean ủiປອບໃຈJob 15:11.
aliam aluiqອາລຍາມ ອາລູຍອ໌ʔa.li̤am ʔa.lṳːjʔVPcomfort; encouragean ủiປອບໂຍນJob 42:11.
alianອາລຍານʔa.li̤anvweave at 45 degree anglesđệt
aliangອາລຍາງʔa.li̤aŋvaccompanyđi cùngໄປເປັນໝູ່Jhn 11:19.
aliarອາລຍາຣʔa.li̤ar1vsmooth outtrãi raພືອອກ2 Sa 17:19.2Nstrawrơm; trải
alicອາລີກʔa.li̤ːkNpiglợnໝູ
alic asĩອາລີກ ອາຊີ້ʔa.li̤ːk ʔa.siːNPpigs in generallợn, heoໝູ(ອາຊີ ແມ່ນຄຳໂຕງໂຕຍ)
alieiqອາລຽຍອ໌ʔa.li̤əjʔN1large fish netlướiມອງ2spider webmàng nhệnIsa 59:6
alirອາລີຣʔa.li̤ːrNsnakehead mulletcá trơnປາຊ້ອນ/ແກ້ວ
alir loohອາລີຣ ລ່ອຮʔa.li̤ːr lɔ̤ːhNsnakehead mulletmột lọai cá trơnຊື່ຂອງປາບູຊະນິດໜຶ່ງ
alíhອາລິຮʔa.lihv1let downhạ xuốngປົດ, ລົດEzk 30:182pickhái xuống3take awaylật đổDan 5:19.
alíh chiaqອາລິຮ ຈຍາອ໌ʔaːlih ci̤aʔVPreduce pricegiảm giáຫຼຸດລາຄາ
alíh lôihອາລິຮ ໂລຍຮʔa.lih lo̤ːjhVPdownplay sinkhoan hồng, giảm tộiລົດຄວາມຜິດລົງ
alínອາລິນʔa.linvtake backnói nghịch lạiສອນຄວາມ
alíqອາລິʔa.liʔvdisintegratebe bétສະຫຼາຍຕົວ
alírອາລິຣʔa.lirvhang over; extendkéo ra, trải raດຶງລົງExo 26:12, 13
alĩອາລີ້ʔa.liːvspread on; smear on bôiກີດໃຫ້ພຽງ
alĩangອາລ້ຍາງʔa.liaŋvturn overđặt nằm ngửaພາໄປ
al-monອາລມອນʔal.mɔːnNalmondhạnh nhânອາລາໂມນGen 43:11
aloahອາລ່າຮʔa.la̤ːhadjlazybiếng nhác; lười biếngຂີ້ຄ້ານ
aloah atơqອາລ່າຮ ອາເຕີອ໌ʔa.la̤ːh ʔa.tə̤ːʔADJPdispirited; unmotivatedbiếng nhácຂີ້ຄ້ານ; ອິດອ່ອນJer 48:10.