Bru - English - Vietnamese - Lao


a


aluang aloaiອາລວາງ ອາລ່າຍʔa.lṳaŋ ʔa.la̤ːjNPvegetation; forestationcây cỏ; cây cốiປ່າໄມ້
aluang aloai crái samữອາລວາງ ອາລ່າຍ ໄກຣ ຊາມື້ʔa.lṳaŋ ʔa.la̤ːj kraj sa.mɨːNP1housebuilding materialsvật liệu làm nhàຕົ້ນໄມ້ໃບຕອກ2vegetationcây cối nói chung
aluang cốhອາລວາງ ກົຮʔa.lṳaŋ kohNPmahoganycẩm lai ̣ໄມ້ປ່າ
aluang cŏ́cອາລວາງ ກັ້ອກʔa.lṳaŋ kɒkNPumbrella treecây cócຕົ້ນໝາກກອກ
aluang kễhອາລວາງ ແກ້ຮʔa.lṳaŋ keːhNPhardwood treetên cây
aluang kierອາລວາງ ກຽຣʔa.lṳaŋ ki̤ərNPhardwood treekiền kiền lớnໄມ້ເນື້ອດແຂງ
aluang moatອາລວາງ ມ່າດʔa.lṳaŋ ma̤ːtNPprecious wooddanh mộcໄມ້ລາຄາແພງ
aluang phlốcອາລວາງ ພຼົກʔa.lṳaŋ pʰlokNPlumber; trimmed logsúc gỗໄມ້ທ່ອນ
aluang phuomອາລວາງ ພວມʔa.lṳaŋ pʰṳəmNPfragrant woodtrầm huơngໄມ້ຫອມ
aluang pringອາລວາງ ປຣີງʔa.lṳaŋ pri̤ːŋNPlogcây ngã ngangທ່ອນໄມ້
aluang raloaihອາລວາງ ຣາລ່າຍຮʔa.lṳaŋ raːla̤ːjhNPlocking stickcái thenໄມ້ຄັນປະຕູ
aluang raluອາລວາງ ຣາລູʔa.lṳaŋ raːlṳːNPanacardiaceous treecây sấu
aluang sangcángອາລວາງ ຊາງກັງʔa.lṳaŋ saŋ.kaŋNcrosscây thập tựໄມ້ກາງແຂນ
aluang sarliaອາລວາງ ຊາຣເລຍʔa.lṳaŋ sar.li̤aNPthornbushcây có gaiໄມ້ໜາມ
aluang tớuອາລວາງ ເຕິວʔa.lṳaŋ təwNPresinous treecây dầuຕົ້ນໄມ້ຢາງ
aluoiອາລວຍʔa.lṳəjNgourdquả bầuເຕົ້າໝາກນໍ້າເຕົ້າ1 Sa 26:1
alútອາລຸດʔa.lutvbecome shortergãy đổ nữa chừng; cụt nữa chừngສັ້ນຂຶ້ນ
alũoqອາລົ້ອະʔa.luəʔvwearmang, mặcໃສ່
alũtອາລູ້ດʔa.luːtvpush intođẩy vàoຊຸມຟືນເຂົ້າEzk 24:5.
alưt aliatອາລືດ ອາລຍາດʔa.lɨ̤ːt ʔa.li̤atADJPthin and stuntedcòm nhomເຮັດໜ້າບິດໜ້າບຽ້ວ
alứcອາລຶກʔa.lɨkN1fine chaffcám; vỏ gạoຂີ້ຂຸ້ຍPsa 1:4.2powderbột
alứp-adữqອາລຶບ ອາດື້ອ໌ʔa.lɨp ʔaːdɨːʔvrepeatlặp đi lặp lạiເວົ້າຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກDeu 6:7.
alứrອາລຶຣʔa.lɨrv1hang downtrãi ra, kéo raວາງລົງExo 26:12,132close eyesvuốt mắt xuống
amamອາມາມʔa.maːmNpipekèn ống treຄຸຍ
amenອາແມນʔa.mɛːnEXCLamena-menອາແມນDeu 27:15.