Bru - English - Vietnamese - Lao


a


anaອານາʔa.naːNperfumedầu thơmນໍ້າຫອມPro 27:9
anángອານັງʔa.naŋNspell put on peoplemột loại bùa ếmການເສກຄະຖາໃສ່ຜູ້ອື່ນGal 3:1
anâiອາໃນʔa.nɜjDEMthis; herenầy; đâyອັນນີ້Dan 4:24.
angອາງʔaːŋNbrightnessánh sángແຈ້ງExo 34:29.
ang arưongອາງ ອາເຣືອງʔaːŋ ʔa.rɨ̤əŋADJPsplendid; beautiful rực rỡເລືອງເຫລື້ອມ
ang cachatອາງ ກາຈາດʔaːŋ kaːcaːtADJPsparklesáng lòaແສງປະກາຍແວວວັບOrphan Boy and the Children of God 15:2
ang sahứq khứq khâmອາງ ຊາຮຶ ຄຶ ເຄິ້ມʔaːŋ sa.hɨʔ kʰɨʔ kʰɜmADJPvery sturdyđẹp đẽ và chắc chắnມີຄວາມທົນທານຫຼາຍ
ang savứqອາງ ຊາວຶʔaːŋ sa.vɨʔADJPglitterlóng lánh
angiaອາເງຍʔa.ŋi̤aNdirectionhướngທິດGen 2:8.
angia moat mandang loŏhອາເງຍ ມ່າດ ມານດາງ ລ່ອໍຮʔa.ŋi̤a ma̤ːt man.daːŋ lɒ̤ːhNPeastphương đôngທິດຕາເວັນອອກ
angia moat mandang pâtອາເງຍ ມ່າດ ມານດາງ ເປິ້ດʔ.ŋi̤a ma̤ːt man.daːŋ pɜtNPwestphía tâyທິດຕາເວັນຕົກ
angia pỡngອາເງຍ ເປີ້ງʔa.ŋi̤a pəːŋNPnorthphía bắcພາກເໜືອ ພາກເໜືອຂອງປະເທດ
angia pưnອາເງຍ ປືນʔa.ŋi̤a pɨːnNPsouthphía namພາກ
anginອາງີນʔaːŋi̤ːnNconfirmationxác nhận cho
angoiqອາງອຍອ໌ʔaːŋɔːjʔvgive someone a drinkcho uốngປ້ອນດື່ມນໍ້າ
angon plỡອາງອນ ເປຼີ້ʔa.ŋɔːn pləːVPlift up headló đầuງຶກຫົວMpiq Tapong's Testimony 18:18
angốcອາງົກʔa.ŋokvnodgật đầuງຶດຫົວ
angũnອາງູ້ນʔa.ŋuːnvlower head; nodgật đầuກົ້ມຫົວRut2:10.
angứtອາງຶດʔa.ŋɨtvcause to stopngừng lạiຢຸດ
ang-ữrອາງ ອື້ຣʔaːŋ ʔɨːr1NPbrightnessrực-rỡສະຫວ່າງສະໄຫວCol 1:272Ngloryvinh hiểnExo 16:7
anhaອາຍາʔa.ɲaːN1big man; leaderngười có quyền thếເຈົ້ານາຍGen 23:62cancer, tumorung nhọt
anha chaອາຍາ ຈາʔa.ɲaː caːVPcancerbị ung thưມະເລງ
anhễtອາເຍ້ດʔa.ɲeːtNloach cá chạchປ່າສິວ; ປານ້ອຍ
anhiອາຍີʔa.ɲi̤ːNunclechú; dượngນ້າບາວRut 1:10.
anhi amiangອາຍີ ອາມຍາງʔa.ɲi̤ː ʔa.mi̤aŋNPmen in same family lineđàn ông trong họອ້າຍຫລື ນ້າບາວທີ່ຢູ່ໃນຄອບຄົວກັນ