Bru - English - Vietnamese - Lao


a


ayéngອາແຢັງʔa.jɛŋNmouse deercon cheoກະຈົງ, ສັດຊະນິດໜຶ່ງ
ayêອາເຢʔa.je̤ː1vmockchế nhạoດູໝິ່ນGen 16:52Ngreat grandmotherbà tổ mẫu
ayê muqອາເຢ ມູອ໌ʔa.je̤ː mṳːʔNPgreat grandmothercụ bàແມ່ຖວດLife History of Mpoaq Sa--âm 81:3
ayê ra-acອາເຢ ຣາອາກʔa.je̤ː raːʔaːkVPabuse; scold; insult; make fun ofkhinh chê; chế nhạoເຍາະເຍີ້ຍJdg 9:27. 1 Sa 12:22
ayễqອາເຢ້ອ໌ʔa.jeːʔvhold by a handlecầm, xáchຖືJosh 6:8, Zec 2:1
ayiatອາຢຍາດʔa.ji̤atvstrike; hitđánhພາດ; ຕີMrk 15:19
ayiat abotອາຢຍາດ ອາບອດʔa.ji̤at ʔa.bɔːtVPstretch musclesvươn vai; ưỡn ngựcບິດຂີງ
ayielອາຢຽລʔa.ji̤əlNbatcon dơiເຈຍ
ayoອາຢໍʔa.jɔːNgreat great grandmotherbà sơຖວດຂອງຖວດ
ayoaອາຢ່າʔa.ja̤ːNgreat great great grandmotherbà cốເຈົ້າໂຄດ
ayoamອາຢ່າມʔa.ja̤ːmNdysenterykiết lịເປັນທ້ອງບິດAct 28:8.
ayoangອາຢ່າງʔa.ja̤ːŋvhold out armskéo dài (tay)ໝາຈິ້ງຈອກJer 4:31. Jhn 21:18.
ayoaqອາຢ່າອ໌ʔa.ja̤ːʔ1Ngrandmotherແມ່ເຖົ້າ1 Ki 15:102PNrespect term for a womanbà; đàn bàMar 1:30
ayoaq ata avia acánອາຢ່າອ໌ ອາຕາ ອາເວຍ ອາກັນʔa.ja̤ːʔ ʔa.taː ʔa.vi̤a ʔa.kanNPold womenbà già nói chungຜູ້ຍິງທີ່ມີອາຍຸ
ayoaq aviaອາຢ່າອ໌ ອາເວຍʔa.ja̤ːʔ ʔa.vi̤aNPolder womenbà lãoຜູ້ຍິງ1Co 12:34
ayoaq muqອາຢ່າອ໌ ມູອ໌ʔa.ja̤ːʔ mṳːʔNPmaternal grandmotherbà ngoạiແມ່ເຖົ້າ
ayoaq nôອາຢ່າອ໌ ໂນʔa.ja̤ːʔ no̤ːNPgrandmother's brother's wifechị dâu của bàແມ່ໃຫຍ່
ayoaq ỗngອາຢ່າອ໌ ໂອ້ງʔa.ja̤ːʔ ʔoːŋNPpaternal grandmotherbà nộiແມ່ເຖົ້າແມ່ນແມ່ຂອງພໍ່
ayooqອາຢ່ອອ໌ʔa.jɔ̤ːʔvlovethương yêuຮັກGen 19:19.
ayooq saryóqອາຢ່ອອ໌ ຊາຣເຢາະʔa.jɔ̤ːʔ sa.rjɔʔVPmutual love thương mếnຮັກເມດຕາSng 1:4
ayooq táqອາຢ່ອອ໌ ຕະʔa.jɔ̤ːʔ taʔVPshow mercy; take pitythương yêu; thương hạiຮັກ;ສົງສານGen 19:16.
ayoŏhອາຢ່ອໍຮʔa.jɒ̤ːhNblouseáo đàn bà; áo xu heເສື້ອRut 3:3. 1 Pe 3:3.
ayoŏh sanúnອາຢ່ອໍຮ ຊານຸນʔa.jɒ̤ːh sa.nunNPpadded cotten waist coatáo bôngເສື້ອນວມ
ayoŏngອາຢ່ອໍງʔa.jɒ̤ːŋNwolf; jackalchó sóiໝາຈິ້ງຈອກPsa 63:10. Mat 8:20. Isa 35:7.
ayoqອາຢອອ໌ʔa.jɔːʔNdried up leaflá chuối tàn khôໃບໄມ້ແຫ້ງ