Bru - English - Vietnamese - Lao


a


ayóqອາເຢາະʔa.jɔʔvillness in eyeđau mắt đỏເປັນຕາແດງ
ayôngອາໂຢງʔa.jo̤ːŋvlead; guidedẫn; dắtນຳພາExo 3:11
ayôpອາໂຢບʔa.jo̤ːpNPflying weaselchồn bay
ayốqອາໂຢະʔa.joʔvdancekhiêu vũກໍ່ໄຟ; ເຊືອງExo 32:19. 1 Sa 10:10.
ayớhອາເຢິຮʔa.jəhNrice with sesame bánh giã nếpຫຸ່ງເຂົ້າໃສ່ຫງາ
ayỡອາເຢີ້ʔa.jɜːNblanketcái chănຜ້າຫົມGen 9:23
ayỡ alúcອາເຢີ້ ອາລຸກʔa.jɜː ʔaːlukNPblanketschăn chiếuຜ້າຫົມ
ayỡ ngcuamອາເຢີ້ ອຶງກວາມʔa.jɜː ŋkṳamNPlarge blanketchăn lớnຜ່າຫົມຕຸ້ມ
ayỡ pacứmອາເຢີ້ ປາກຶມʔa.jɜː pa.kɨmNPwoolen blanketchăn lenຜ້າຫົມນຸ້ມ
ayỡ satễngອາເຢີ້ ຊາເຕ້ງʔa.jɜː saːteːŋNPshawlchăn đắpຜ້າຕຸ້ມ; ແພຕຸ້ມ
ayỡ tamúcອາເຢີ້ ຕາມຸກʔa.jɜː taːmukNPtype of blanketmột thứ chănຕາມຸກແມ່ນຊື່ຂອງຜ້າຫົມ
ayŏ́ngອາຢັອໍງʔa.jɒŋvhang up;treo lênແຄວນGen 40:19 Exo 26:32.
ayŏ́ng tacongອາຢັອໍງ ຕາກອງʔa.jɒŋ ta.kɔːŋVPhang someonetreo cổແຂວນຄໍ
ayŏ́qອາເຢໍາະʔa.jɒʔv1raise up; extricatenhấc lên raເສິ້ຂຶ້ນ. ຍໍຈາກEzk 22:142let fall a drop of liquidnhỏ giọt
ayuaອາຢວາʔa.jṳaNPpaternal great grandmothercụ bà
ayuangອາຢວາງʔa.jṳaŋvawaitđợiເຍີ້ຍເວລາNeh 9:31. Jer 15:6.
ayuoihອາຢວຍຮʔaːjṳəjhvlift up nhấc lên khỏi nước; khỏi lửaເອົາຂຶ້ນ(ຈາກນໍ້າຫຼືຄີບຂຶ້ນຈາກໄຟ)
ayuon ອາຢວນ ʔa.jṳən Npossumthỏ
ayuorອາຢວຣʔa.jṳərvhelp stand up; raisenâng dậy; nhấcພະຄອງຂຶ້ນPsa 146:8. Jer 50:32. Mrk 1:31.
ayúngອາຢຸງʔa.juŋNhammock; basket hammockvõngອູ່Exo 2:3
ayũang avữngອາຢ້ວາງ ອາວື້ງʔa.juaŋ ʔa.vɨːŋVPstretch one's legsduỗi chân raຢຽດຂາ
ayũarອາຢ້ວາຣʔa.juarvlead by handdắt tayຈູງມືໄປHos 11:3. Act 22:11.
ayưອາຢືʔa.jɨ̤ːvstrike, hit đặt kềຍໍໃສ່Mat 3:10
ayưlອາຢືລʔa.jɨ̤ːlNapecon dộcລີງຊະນິດນຶ່ງ
ayứnອາຢຶນʔa.jɨn1vterrifiedsợ hãiຢ້ານ Ezk 30:92Ncradlenôiເປ