Bru - English - Vietnamese - Lao


a


ayứngອາຢຶງʔa.jɨŋv1set updựng lênຍົກຂຶ້ນGen 26:172put hands straight upgiơ lên
ayứrອາຢຶຣʔa.jɨrvrock a child in a cradlelơiq với conໂງ່ນຫີນ
ayữnອາຢື້ນʔa.jɨːnvdancemúa nhảyຟ້ອນExo 32:19
ayữn ayốqອາຢື້ນ ອາໂຢະʔa.jɨːn ʔa.joʔVPdancenhảy múaເຕັ້ນລຳJob 6:10.
ayữngອາຢື້ງʔa.jɨːŋN1footbàn chânຕີນGen 24;32.2wheelbánh xeNam 3:2
ayững atĩອາຢື້ງ ອາຕີ້ʔa.jɨːŋ ʔaːtiːNrepresentativetay chânຕີນມືGen 12:15.