Bru - English - Vietnamese - Lao


a


acho ayỡnອາຈໍ ອາເຢີ້ນʔa.cɔː ʔa.jɜːnNPdogschóໝາ
acho cruangອາຈໍ ກຣວາງʔa.cɔː krṳaŋNPwild dog; wolfchó hoang; chó sóiໝາປາ
acho vuaອາຈໍ ວວາʔa.cɔː vṳaNPmad dogchó dạiໝາວໍ້
achoangອາຈ່າງʔa.ca̤ːŋMEASarmspansải; dang tayວາLuk 22:41.
achoiອາຈອຍʔa.cɔːjNlarge amount of ricegiống thừa lại sau trỉaເຂົ້າຈຳນວນ ຫລາຍ
achoiqອາຈອຍອ໌ʔa.cɔːjʔNlarge back-basketcái rỗ to; gùiກະພາAct 9:25.
achoiq ravoalອາຈອຍອ໌ ຣາວ່າລʔa.cɔːjʔ ra.va̤ːlNPtype of back-basketmột loại gùiກະຕ່າພາຍ
achócອາຈັອກʔa.cɔkNchestnuthạt dẻແກ່ນໝາກກໍ່
achóqອາເຈາະʔa.cɔʔvinsertđặt vào; chọtກົບ
achốmອາຈົມʔaːcomvbring togetherchụm với nhau
achỗnອາໂຈ້ນʔa.coːn1vlift upđưa lênເອົາຂື້ນEst 9:4.2advupwardshướng lênGen 7:17.
achỗn tỗ bữmອາໂຈ້ນ ໂຕ້ ບື້ມʔa.coːn toː bɨːmVPpromote oneselftự caoຍ້ອງໂຕເອງ, ອວດອົງ Num 16:3.
achuອາຈູʔa.cṳːvbring backđem về; trảເອົາເມືອMat 12:45.
achuaiອາຈວາຍʔa.cṳajvaction of helpingsự giúp đỡຊ່ວຍເຫຼືອ
achuaihອາຈວາຍຮʔa.cṳajhunspec. var.chuaihN1grandfatherông nội, ngoạiພໍ່ເຖົ້າ2respect term for a manmột từ để xưng gọi ngườiMat 27:63
achuaih achêhອາຈວາຍຮ ອາເຈຮʔa.cṳajh ʔa.ce̤ːhNPancestortỗ tiênຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່Heb 7:10.
achuaih anhiອາຈ້ວຍຮ ອາຍີʔa.cṳajh ʔaːñi̤ːNPolder malestrưởng lãoພໍ່ເຖົ້າຜູ້ແກ່
achuaih muqອາຈວາຍຮ ມູອ໌ʔa.cṳajh mṳːʔNPmaternal grandfatherông ngoạiພໍ່ຍາ
achuaih nôອາຈວາຍຮ ໂນʔa.cṳajh no̤ːNPgrandmother's brotherông cậuພໍ່ເຖົ້າທວດ
achuaih ôngອາຈວາຍຮ ໂອງʔa.cṳajh ʔo̤ːŋNPpaternal grandfatherông nộiປູ່2 Sa 9:7.
achuapອາຈວາບʔa.cṳapNlarge flyruồi trâuແມງວັນຂຽວ (ຫຼືແມງວັນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່)
achuihອາຈູຍຮʔa.cṳːjhNbrushbàn chảiໄມ້ຖູແຂ້ວ
achungອາຈູງʔa.cṳːŋNUMeleveneththứ mười mộtທີ່ສິບເອັດ
achúcອາຈຸກʔa.cukNgreat great grandfatherông sơ; tổ tựcເຈົ້າໂຄດ
achúc achiacອາຈຸກ ອາຈຍາກʔa.cuk ʔa.ci̤akNPancestors; forefatherstổ tiênບັນພະບຸລຸດGen 9:19.