Bru - English - Vietnamese - Lao


a


achúhອາຈຸຮʔa.cuhvset downđể; đặtປົງ;ວາງລົງAct 8:40
achúh asĩauqອາຈຸຮ ອາຊ້ຍາວອ໌ʔa.cuh ʔa.siawʔVPdivinexin keoປົງລົງ
achúngອາຈຸງʔa.cuŋN1harp; stringed instrumentđàn hạcກີຕ້າ1Co 14:72extreme endtận cùng
achúng cớtອາຈຸງ ເກິດʔa.cuŋ kətNPlyređàn liaກອງ ອີຕຸ້ມ
achúng toârອາຈຸງ ເຕີ່ຣʔa.cuŋ tɜ̤ːrNPharpthụ cầmກອງ
achũອາຈູ້ʔa.cuːNknifedaoມີດ2 Sam 3:27.
achũ abaihອາຈູ້ ອາບາຍຮʔa.cuː ʔa.baːjhNPknivesdao rựa nóiມີດ(ມາດ ເປັນໂຕງໂຕຍ)
achũ cũahອາຈູ້ ກ້ວາຮʔa.cuː kuahNPrazordao cạoມີດລາມ/ແຖ
achũ dễcອາຈູ້ ເດ້ກʔa.cuː deːkNPknife given by a spiritcon dao thần ມີດທີ່ລົງຄາຖາອາຄົມPhep Nhoac story 10.1.
achũ nhipອາຈູ້ ຍີບʔa.cuː ɲi̤ːpNPpenknifedao nhípມີດພັບ
achũ péhອາຈູ້ ແປັຮʔa.cuː pɛhNPpocket knifedao con chóມີດນ້ອຍແບບ ພົກພາ
achũ pháiອາຈູ້ ໄພʔa.cuː pʰajNPchopping knifedao phayມີດອີໂຕ້
achũiqອາຈູ້ຍອ໌ʔa.cuːjʔNlower than a slavengười đáng thươngຂ້າທາດ
achũorອາຈ້ວຣʔa.cuːɔːrv1praise; flatter; encouragekhenມັກຍ້ອງJer 2:332use ironysự mỉa maiMrk 7:9.
achưng alưອາຈືງ ອາລືʔa.cɨ̤ːŋ ʔa.lɨ̤ːv1honor; exaltphục vụຍົດສັກ; ກງດຕິຍົດJos 4:142flatternịnh bợກງດຕິຍົດ Rom 1:30.
achứcອາຈຶກʔa.cɨkN1water plantrongຂີ້ຂຸ້ຍ2impurities in watertạp chất trong nước
aclaqອາກຼາອ໌ʔa.klaːʔvshinechiếuເຍືອງJhn 1:9
acláhອາກຼັຮʔa.klahv1set freethả raປ່ອຍ(ໃຫ້ເປັນອີສະລະ)Mat 27:152forgivetha thứIsa 6:7.
acléngອາແກຼັງʔa.klɛŋNblack eelloại cá chình màu đenປາຫລາດ
acloc aclĩarອາກຼອກ ອາກຼ້ຍາຣʔa.klɔːk ʔaːkliarNPhellđịa ngụcນະລົກ
aclũrອາກຼູ້ຣʔa.kluːrNsnake-head mulletcá trơnປາລົດ
acoanອາກ່ານʔa.ka̤ːnvwaitchờ đợiຖ້າ; ຄອຍMat 26:38.
acoâhອາເກີ່ຮʔa.kɜ̤ːhNcracked, chipped bowlbị sứt, mẽກະຊາມຫັກOrphan Boy 47:1
acongອາກອງʔa.kɔːŋ1Nsub-branchnhánh phụກ້ານໄມ້Jer 48:32, Isa 11:12vthreaten with a weapondí, nhắmMpoaq Ayooq's Testimony 37:4
acooqອາກ່ອອ໌ʔa.kɔ̤ːʔvreheathâmແກງ;ຂາງໝໍ້