Bru - English - Vietnamese - Lao


c


caກາkaː1prowho; which; whatngười mà1 Ki 3:22.2Ncanteencái caທັງ
cabéhກາແບັຮka.bɛhvblinkchớp mắtພັບຕາ
cabĩmກາບີ້ມka.biːmvpress lips togethermím ôiປິດປາກ ກັດສົບ
cacກາກkaːkNcall of a duckcon vịt kêuກາບໆ ສຽງຂອງເປັດຮ້ອງ
cacapກາກາບka.kaːpvchew cudnhai lạiຄວາຍຄງ້ວLev 11:3.
cacatກາກາດka.kaːtvslicexắt rau, trái câyສອຍຜັກບົວ2 Ki 4:39.
cachángກາຈັງka.caŋvlaughcườiຫົວGen 18:13.
cacháng áh-áhກາຈັງ ອັຮອັຮkaːcaŋ ʔahʔahVPloud laughingcười to tiếngຫົວຂັວນລາກສຽງຍາວ
cacháng cubierກາຈັງ ກູບຽຣka.caŋ kṳ.bi̤ərVPlaugh in derisioncười cợtຫົວທັງເບະສົບ
cacháng cubũiqກາຈັງ ກູບູ້ຍອ໌ka.caŋ kṳ.buːjʔVPsmilemĩmຍີ້ມJob 29:24. Pro 16:15. Ecc 8:1.
cacháng ĩatກາຈັງ ອ້ຍາດka.caŋ ʔiatVPgigglecười khúc khíchຫົວ
cacháng matĩerກາຈັງ ມາຕ້ຽຣka.caŋ ma.tiərVPburst into laughtercười rộຫົວລ້າເລີງ
cacháng rabínກາຈັງ ຣາບິນka.caŋ raːbinVPlaugh with lips open slightlycười chúm chímຫົວແຕ່ຍຸ້ມປາກໄວ້
cacháng rabũiq ranhieiqກາຈັງ ຣາບູ້ຍອ໌ ຣາຍຽຍອ໌ka.caŋ ra.buːjʔ ra.ɲi̤əjʔVPsmilemỉm cườiຍິ້ມ
cacháng táng hơhກາຈັງ ຕັງ ເຮີຮka.caŋ taŋ hə̤ːhVPburst into laughtercười ngấtຫົວຄັກແທ້
cacháng tâng mứtກາຈັງ ເຕິ້ງ ມຶດka.caŋ tɜŋ mɨtVPlaugh insidecười thầmຫົວຢູ່ໃນໃຈGen 47:31.
cacháng thĩahກາຈັງ ທຍາຮka.caŋ tʰiahVPlaugh loudlycười lớn tiếngຫັວດັງໆ
cachátກາຈັດka.catvhang up; placesỏ, cắmປັກ; ສຽບJdg 3:16.
cachát moatກາຈັດ ມ່າດka.cat ma̤ːtVPeyes roll uptrợn mắtຕາຄ້າງ
cachâpກາເຈິ້ບka.cɜpvwhisper; tell secretlynói kín; nói lénມັກແທ້ກະສິບJdg 9:31.
cachianກາຈຍານka.ci̤an1vthrow off; push off đạp mạnhຍັນອອກ; ປະຖິ້ມ2vreject; rời bỏJos 24:143vset a bow-like trap or crossbowkéo bẫy, ná4Nsolid placePsa 69:2
cachíhກາຈິຮka.cihvkickđá, đạpເຕະ
cachĩtກາຈີ້ດka.ciːtv1killgiếtຂ້າGen 4:8.2beatđánh
cachoapກາຈ່າບka.ca̤ːpadj1well seasoned gọn ghẽເກັງ; ຄອງແຄ້ວ2well spoken (of words)muốn nghe
cachoâmກາເຈິ່ມka.cɜ̤ːmvgather together; pile upchất lên; chồng lênພູນຂຶ້ນ Orphan Boy 162.3.