Bru - English - Vietnamese - Lao


c


calihກາລີຮka.li̤ːhvfire a gun; shoot an arrowbắn súngຍິງ
calimກາລີມka.li̤ːmunspec. var.raclimvstick togetherdính lạiຊ່ອງຈົດໝາຍບໍ່ໄດ້ຕິດກາວNeh 6:5
calĩaກາເລ້ຍka.liaadjpartially baldhói đầuຫົວລ້ານ2 Ki 2:23
calĩeuກາລ້ຽວka.liəwv1put hands behind backđưa tay sau lưngມືຂັດລັງPsa 74:11.2hide behind a treenúp mình
calĩeu racotກາລ້ຽວ ຣາກອດka.liəw ra.kɔːtVPput hands behind backđưa tay sau lưngມືຂັດລັງ
calnĩc calnỡngກັລນີ້ກ ກັລເນີ້ງkal.niːk kal.nəːŋNseesawđu lên xuốngກະດົກກະເດື່ອງ
calnưcກາລນືກka.lnɨ̤ːkv1jut out; protrudenhô lên2raised up with a fulcrumbị đẩy lên
caloກາລໍka.lɔːNdeadfall trapbẫyໄມ້ຫ້າງດັກສັດປ່າ
caloamກາລ່າມka.la̤ːmv1keep safelygiữ gìnເກັບງຳ2win all in gamblingthắng hét
caloanກາລ່ານka.la̤ːnN1river bordersông ngăn cáchຂັ້ນລະຫວ່າງກາງ1sa 18;7.2border between rice fieldslàm ranh giới
caloaq têກາລ່າອ໌ ເຕka.la̤ːʔ te̤ːVPmake somone feel badchao ôi; chà chàໂພດແທ້
caloânກາເລີ່ນka.lɜ̤ːnvstare at in angeránh mắt giận giữຈ້ອງແບບຢາກຮ້າຍ
caloâuqກາເລີ່ວອ໌ka.lɜ̤ːwʔvconsume by firetáp; bùngຕັກ
calonກາລອນka.lɔːnv1treat with disrespectkhông có quí-trọngຢຽບກະທືບPsa 119:122.2roll (as dough for bread)lăn
calongກາລອງka.lɔːŋNinsignia of ranklon (quân hàm)ຮັບລງນໄຊ
calócກາລັອກka.lɔkvgargle; rinsesúc miệng; súc chai, lọມ້ວນປາກ
calỗiqກາໂລ້ຍອ໌kaːloːjʔNoriolechim vàng anh
calỗiq mpongກາໂລ້ຍອ໌ ອຶມປອງka.loːjʔ ʔm.pɔːŋNPhead of banana stalk phần ngọn của bắp chuốiປີກ້ວຍ
calỗmກາໂລ້ມka.loːmvdelineate an areakhoanh vùngປະຫຍ້າໄວ້ຕອນນຶ່ງ
calỡກາເລີ້ka.lɜːNclose friendbạn bè kết nghĩaສງ່ວ
calỡihກາເລີ້ຍຮka.lɜːjhvdeny; rejectchối bỏປະຕິເສດLev 26:15.
caltaiກັລຕາຍkaːltaːjNearringhoaຕ້າງ
caltúcກັລຕຸກkaːltuk1strongly requestthúc dụcຂັບໄລ່2vchasexua đuổi
calúhກາລຸຮka.luhvlet out waterkhơi rãnh cho nước chảyປ່ອຍນໍ້າອອກPsa 58:7.
calũmກາລູ້ມka.luːm1vdisrespect by stepping over a personđứng trên người khácຄວໍ້າຫົວໝູ2adjaskewkhông thảng