Bru - English - Vietnamese - Lao


c


calũngກາລູ້ງka.luːŋNbarrel; small drumthùng chứa nướcກະຖັງ; ຖັງ
calứngກາລຶງka.lɨŋNpheasantgà lôiໄກ່ຟ້າ
calứpກາລຶບka.lɨpvcover overlấp lạiປີ້ນທັບຖົມEzk 26:19.
calữtກາລື້ດkaːlɨːtvgive a disapproving glancenguýtເຫຼືອກຕາ
calvang caltễກັລວາງ ກັລເຕ້kal.vaːŋ kal.teːNPdragonrồngມັງກອນ
camກາມkaːmNorangecamໝາກກ້ຽງ
camblángກຳບຼັງkam.blaŋNlarge groupbầy; bọnຄົນຈຳນວນ ຫຼາຍExo 14:9.
cambóngກຳບັອງkam.bɔŋN1theshhold of a doorngạch cửaຂື່2long pieces of bamboo at floor tre dài dù làm nhà
campángກຳປັງkam.paŋvtake shelternúpທີ່ກຳບັງGen 3:8.
campuaກຳປວາkam.pṳavtake refugenấpເພິງ;ທີ່ເພຶງພາ
canauການາວka.naːwNrakecái càoຄາດ
canámການຳka.namadjdarktốiມືດGen 1:2.
canám cruangການຳ ກຣ້ວງkaːnam krṳaŋNPtotal lunar eclipsenguyệt thựcກົບກິນເດືອນ
canám kierການຳ ກຽຣka.nam ki̤ərADJPvery darkmù mịtມືດຫຼາຍIsa 5:30.
canám moat múhການຳ ມ່າດ ມຸຮka.nam ma̤ːt muhVP1feel dizzychoáng vángບໍ່ພໍໃຈ2unhappy with someonekhông bằng lòng về ai đóບໍ່ພໍໃຈ
canám nhứm nhứmການຳ ຍຶມ ຍຶມka.nam ɲɨm ɲɨmADJPgetting dark at dusktối sẩm ມືດສະລົວໆ
canám pếcການຳ ເປັກka.nam pekADJPcompletely darkmịt mùມືດຕຶບLam 3:2.
canám ranhilການຳ ຣາຍີລka.nam ra.ɲi̤ːlADJPpitch blacktối thuiມືດມົວ
canám ratớtການຳ ຣາເຕິດka.nam raːtətADJPpitch darktối mòມືດຕຶບ
canám téc-técການຳ ແຕັກແຕັກkaːnam tɛk-tɛkADJPpitch darktối thuiມືດຫຼາຍJob 3:5. Lam 3:6.
canám tếng-pếngການຳ ເຕັງເປັງka.nam teŋ-peŋADJPdark from fogmù mịtໝອກມືດ
canám til-nhilການຳ ຕີລ­ຍີລkaːnam ti̤ːl-ñi̤ːlNPpitch darktối thuiມືດຕຶດຕືIsa 8:22.
canânກາເນິ້ນka.nɜnNscalecái cânຊິງExo 38:24.
canchíhກັນຈິຮkan.cihNfinsvây cáຄີປາLev 11:9.
canchopກັນຈອບkan.cɔːpNhoofmóngໂບກຕີນLev 11:3-7.