Bru - English - Vietnamese - Lao


c


cứt chỗiກຶດ ໂຈ້ຍkɨt coːjvprunecắt chồiຕັດຫາງIsa 5:6.
cữiqກື້ຍອ໌kɨːjʔadjvery smallbé nhỏນ້ອຍໆ
cữuກື້ວkɨːwNPsheepcừuແກະGen 4:2.
cữu tôl conກື້ວ ໂຕລ ກອນkɨːw to̤ːl kɔːnNPmale lambcừu con đựcແກະຜູ້
cữuqກື້ວອ໌kɨːwʔTIMstill; continue tocứດຳເນີນຕໍ່ 1 Co 7:20. 2 Co 5:13.