Bru - English - Vietnamese - Lao


c


canháiqກາໄຍອ໌ka.ɲajʔvcrush; squeezeấn; đèບີບສີວDeu 25:11.
canhámກາຍຳka.ɲamvfurther or additional actionđánh thêm nữaຊໍ້າເຕີ່ມJob 12:5
canhánກາຍັນka.ɲanvshow teeth in angernhăn răngຫຍິງແຂ້ວ
canhángກາຍັງka.ɲaŋadj1established thiết lậpເວົ້າແຮງ2harshnặng lờiGen 42:7.
canháng tếng nhếngກາຍັງ ເຕັງ ເຍັງka.ɲaŋ teŋ ɲeŋADJPtautdây rất căng ຄຽດເຄັ່ງຂຶມ
canháq canhóngກາຍະ ກາຍັອງka.ɲaʔ ka.ɲɔŋVPstrive; trycố gắngພະພາຍາມ; ດິ້ນລົນ2 Ti 4:9.
canhéh canễngກາແຍັຮ ກາເນ້ງka.ɲɛh ka.neːŋVPthreaten by showing teethnhăn răngຫຍິງແຂ້ວ
canhĩtກາຍີ້ດka.ɲiːt1vclose eyesnhắm mắtລັບຕາPsa 10:11.2Naddress term for father-in-lawxui gia
canhĩt moat ót rangứhກາຍີ້ດ ມ່າດ ອັອດ ຣາງຶຮka.ñiːt ma̤ːt ʔɔt ra.ŋɨhVPsimply do without understanding whylàm nhưng biết rõ
canhĩt-nhĩtກາຍີ້ດຍີ້ດka.ñiːt-ñiːtVPslightly close eyesnhắm mởຫຼັບຕານ້ອຍ
canhĩu moatກາຍີ້ວ ມ່າດka.ɲiːw ma̤ːtVPwinknhéo mắtກະຍິບຕາ
canhoarກາຍ່າຣka.ɲa̤ːrvdiligent, persistsiêng năng; hăng háiດຸ
canhớmກາເຍິມka.ɲəmvcrumble and throw away bóp vụnຫໍຂອງ
caniaກາເນຍka.ni̤avgive freelyđể họ làm gì tùy thíchໃຫ້ ໄປຈາມໃຈ; ໃຫ້ເອົາຕາມສະບາຍ
caniacການຍາກkaːni̤akNshelf below flooring of a loftphần phía trên của bếpMpoaq Huong's story Line 32.16.
caniahການ້ຽຮkaːni̤ahQUESOK friend?nghe, nhéຕົກລົງສຽ່ວStory about the Children of God who came down the Ramie Vine47.4.
caniap takĩapການຍາບ ຕາກ້ຍາບka.ni̤ap ta.kiapNPtongscái kẹpເຫຼັກຄີບNum 4:9.
caniaqການຍາອ໌ka.ni̤aʔvjostle someone out, make way thru chen lấnເປີດທາງ ຂໍທາງ
caniatການ້ຍາດkaːni̤atNcharm bùa yêu thươngສະເໜ່Marriage Negotiations 245:1
caningການີງka.ni̤ːŋN1barrier; bund bờຄັນຂູ່Ezk 4:22main wall supportvòng khung của sàn nhà
caniqການີອ໌kani̤ːʔvlean; depend ontựa, dựaອີງJdg 16:26. Sng 8:5.
caniq canưmການີອ໌ ການືມka.ni̤ːʔ ka.nɨ̤ːmVPdepend ondựa vào ai đóເພິ່ງພາJer 40:15. Psa 22:4.
caniq muoi rarêngການີອ໌ ມວຍ ຣາເຣງka.ni̤ːʔ mṳəj ra.re̤ːŋVPlean to one sidengả nghiêngອີງທາງຂ້າງ
caníngການິງkaːniŋNmedicine in general thuốc tâyຢາທົ່ວໄປ
canĩaqການ້ຍາອ໌ka.niaʔN1keeperngười giữ2place protected by spiritsnơi thần dữ ngựດ້ານວິນຍານ