Bru - English - Vietnamese - Lao


h


haຮາhaː1vslaughterhạ; mổຂ້າ (ຂ້າກັນ)2sound of laughtertiếng cười
halê-luyaຮາເລລູຢາhaːle̤ː-lṳːjaːEXCLhallelujahha-lê-lu-yaຮາເລລູຢາRev 19:1.
hal-huhalຮາລຮູຮາລhaːl-hṳːhaːlADJPwide and deep (wound)lộ liễu; toang hoácບາດກວ້່າງ ແລະ ເລິກ
hamຮາມhaːmvgreedy; crave; covetham; ao ước; thamໂລບNum 11:34.
ham crơng noauຮາມ ເກຣີງ ນ່າວhaːm krə̤ːŋ na̤ːwVPcovetthamຢາກໄດ້ຂອງຜູ້ອື່ນ
ham dócຮາມ ດັອກhaːm dɔkADJPgreedyhám
hanຮານhaːnNnewsnghe tinຂ່າວDeu 13:14.
hangຮາງhaːŋ1Nrowhàng1 Ki 7:12.2adjvery hotnóng nứcຮ້ອນ2 Sa 22:93Nmerchandisehàng hóa
han-hớcຮານເຮິກhaːn-həkVPwant to know about ...muốn biết tin
hap-pahapຮາບປາຮາບhaːp-paːhaːpVP1speak many times; nagnói nhiềuເວົ້າຫຼາຍPro 11:12. Pro 17:27. Pro 20:19. 2at death's doorhấp hối
harຮາຣhaːrvaddicted tonghiệnຕິດ
háhຮັຮhahvdo something badkhai ra; nói raເຮັດແນວບໍ່ດີ. (ຜິເຂົ້າແລ້ວໃຫ້ເຮັດແນວບໍ່ດີ)
háiໄຮhajprowe (inclusive)chúng taເຮົາ
háihໄຮຮhajhinterjwhat are you doing!hử, từ nhấn mạnh
hálຮັລhalvpant with desire; cravekhao khátຫອບPsa 119:131.
hál-hálຮັລໆhal-halADVPpantingthở hỗn hệnແບບຫອບໆJer 14:6
hánຮັນhan1PREPbelonging tocủaEzk 26:12.2Nonionhànhຫົວຫອມ
háqຮະhaʔvtearຈີກGen 37:29.
hárຮັຣharvmove fastvùn vụt, tốc độ nhanh
hâiໃຮhɜjEXCLlet's go; do it; come on!hãyປ່ະGen 11:3.
hâmເຮິ້ມhɜmN1bunkerhầm ẩn náuIsa 2:21.2exclamationnhé
hâpເຮິ້ບhɜpadvsevere; seriousdữ dộiຮ້າຍແຮງ2 Sa 4:4.
hâp nhứnເຮິ້ບ ຍຶນhɜp ɲɨnadvexcessivelyquáນ້ອຍໂພດPro 25:27.
hâp tál tâcເຮິ້ບ ຕັລ ເຕິ້ກhɜp tal tɜkADJPimpatient; does without thinkinghấp tấpບໍ່ອົດທົນ,​ ເຮັດແບບບໍ່ຄິດPro 19:2.
hâuເຮົ້າhɜwvservehầu hạຮັບໃຊ້1 Ki 1:32