Bru - English - Vietnamese - Lao


h


hec-taແຮກຕາhɛːk-taːNhectarehéc taເຮັກຕາ
he-heແຮໆhɛː-hɛːNPcondescending laughtiếng cười nhỏ nhẹຫົວກົບເກື່ອນ
héh-héhແຮັຮໆhɛh-hɛhADVPpantingthở hỗn hệnຫອບ
héngແຮັງhɛŋadj1sharpnhọnແຫຼມJer 17:1.2quickly angerednóng tínhຮ້າຍໄວ
hếngເຮັງheŋN1sheet of papertờ2name of a spirittên ma-qủy
hếqເຮະheʔprowe (exclusive)chúng tôiພວກເຮົາ,​ເຮົາGen 3:2.
hết-rahếtເຮັດຣາເຮັດhet-raːhetADJPvery sharpsắc bénຄົມຫຼາຍPro 5:4
hễnເຮ້ນheːnNasthma; respiratory ailmenthen; suyễnຄະຍື
hễngເຮ້ງheːŋN1phyllocactuscây quỳnhຊື່ຂອງຕົ້ນໄມ້ ຊະນິດໜຶ່ງ ຕະກູນຕົ້ນ ກະບອງເພັດ2bumble beeong nghệ
hễpເຮ້ບheːpadjnarrowhẹpແຄບNum 22:26.
hễrເຮ້ຣheːrvscream; cry outla hétຮ້ອງGen 39:18.
hễr lalalເຮ້ຣ ລາລາລheːr laːlaːlVPcry out loudly; screamla lên vì sợ hãiໃຫ້ສຽງດັັງNum 16:34.
hễ-rahễເຮ້ຣາເຮ້heː-raːheːVPwanting to fight hằm hèຕ້ອງການຕໍ່ສູ້
hễr-hŏhເຮ້ຣຮອໍຮheːr-hɒːhVPscream, yell, shriekla hétຮ້ອງGen 39:14. Isa 31:4. Hos 5:8.
hễr-pahễr ເຮ້ຣປາເຮ້ຣ heːr-paːheːr VPeagerly wantkhao khát muốn làmໃຫ້ແອ່ວ
hễuເຮ້ວheːwADJPindulgentđộng lòngຕາມໃຈ
hễuqເຮ້ວອ໌heːwʔvwither; shrivelhéo; teoຮ່ຽວ
hienຮຽນhi̤ənNdistricthuyệnເມືອງ
hĩac-hĩacຮ້ຍາກໆhiak-hiakVPremember; missnhớ nhungຄິດຮອດ
hĩat-hĩatຮ້ຍາດໆhiat-hiatNPsound of swift movementvùn vụtສຽວເຄື່ອນທີ່ໄວJer 46:22.
hĩau-hĩauຮ້ຍາວໆhiaw-hiawNPsound made by wind or wavesào àoສຽງລົມ,​ ສຽງຄື້ນ
hĩngຮີ້ງhiːŋvanoint; pour outrótເຍັ້ນExo 25:29.
hĩpຮີ້ບhiːpNchest; boxhộp; víຫີບExo 25:10.
hĩp parnai Yiang Sursĩ parkhánຮີ້ບ ປາຣນາຍ ຢຍາງ ຊູຣຊີ້ ປາຣຄັນhiːp par.naːj ji̤aŋ sur.siː par.kʰanNPcovenant boxhòm giao ướcກ່ອງພັນ ທະສັນຍາ
hĩp-hopຮີ້ບຮອບhiːp-hɔːpNPlane; narrow passhẻm núiທາງແຄບ