Bru - English - Vietnamese - Lao


h


hĩtຮີ້ດhiːtvsmell; inhalengửiດົມJob 39:25.
hĩu-huhĩuຮີ້ວຮູຮີ້ວhiːw-hu.hiːwADJPdelicious and greasyngon và béoແຊບ
hocຮອກhɔːkv1choke on foodhócເຂົ້າຄາຄໍ2studyhọc
hoh-hohຮອຮໆhɔːh-hɔːhADVPbreathing heavilythở hỗn hện vì sợ hãiຫາຍໃຈແຮງ
hoiຮອຍhɔːjvflow; pourchảyໄຫຼ,​ຊຶມGen 2:10.
hoi bễcຮອຍ ເບ້ກhɔːj beːkVP1droolchảy nước dãi2cravethèm thuồngນ້ຳລາຍໄຫຼ
hoi loangຮອຍ ລ່າງhɔːj la̤ːŋVPdiarrheaỉa chảyຖອກທ້ອງ
homຮອມhɔːmNcoffinhòmໂລງສົບGen 50:3.
honຮອນhɔːnvgrowmọcງອກຂຶ້ນJob 14:7.
hongຮອງhɔːŋN1compartmentcăn phòngຊ່ອງ2waspong bầuExo 23:28.3valleythung lũng
hong brốhຮອງ ບຣົຮhɔːŋ brohNPswarm of waspsong chíchຮັບແຕນExo 23:28 footnote.
hong kĩrຮອງ ກີ້ຣhɔːŋ kiːrNPblack waspong bầu đenຕໍ່ດຳ
hong moຮອງ ມໍhɔːŋ mɔːNPmedical clinicphòng khámຄຼີນິກ
hopຮອບhɔːpN1piece on top of woven bamboo wallhóp kẹp vách nhàລວມ2meetinghọp
hoqຮອອ໌hɔːʔNancestral home họ hàngເຮືອນມູນRut 1:8.
horຮອຣhɔːrvdragkéoດຶງEzk 38:4.
hóc hoiຮັອກ ຮອຍhɔk hɔːjNPstream of peopleđoàn người đi đông đúc
hóqເຮາະhɔʔvburn off fine hairshơ lửa ເຜົາຂົນ
hótຮັອດhɔtvdeformity of leg or armtê liệtຫົດຫົວ
hông canໂຮງ ການho̤ːŋ kaːnNPofficevăn phòngຫ້ອງການ
hông lưoiໂຮງ ເລືອຍho̤ːŋ lɨ̤əjNPsawmillxưởng cưa
hốngຮົງhoŋadjbold, brave, dauntlessgan dạໃຈໃຫຍ່
hống blŏ́ngຮົງ ບຼັອໍງhoŋ blɒŋVPmake winenấu rượuເຮັດເຫຼົ້າIsa 5:11. Mic 6:15.
hỗໂຮ້hoːNsound; noisetiếng ồnສຽງດັງລັກໄລ່Psa 32:6-7.
hỗ hĩuໂຮ້ ຮີ້ວhoː hiːwVPdisorderly noisexao xác; rộn ràngສຽງລັກໄລ່ ບໍ່ເປັນລະບຽບ