Bru - English - Vietnamese - Lao


i


i taqອີ ຕາອ໌ʔi̤ː taːʔNPnursecô y-táແຜດ
ienອຽນʔi̤ənadveasy; peacefuldễ; bình anງ່າຍExo 26:6
ien khễອຽນ ເຄ້ʔi̤ən kʰeːADVPeasy; peacebình yên; sung sướngສະດວກ ສະບາຍGen 26:31.
ien oອຽນ ອໍʔi̤ən ʔɔːNPpeacean lànhສະງົບສຸກ
iepອຽບʔi̤əpvwell deservedđáng đờiສົມນ້ຳໜ້າ
ieuqອຽວອ໌ʔi̤əwʔadjweakyếuອ່ອນແອGen 29:17.
ieuq otອຽວອ໌ ອອດʔi̤əwʔ ʔɔːtADJPtired, weakyếu ớt; mệt mỏiອ່ອນເພຍ1 Sa 2:4.
ieuq tuarອຽວອ໌ ຕວາຣʔi̤əwʔ tṳarVPweakmệt mỏiອອ່ນແອ2 Sa 3:39.
ieuq tuar yor atĩອຽວອ໌ ຕວາຣ ຢອຣ ອາຕີ້ʔi̤əwʔ tṳar jɔːr ʔaːtiːVPweakmệt mỏiອອ່ນແອ
iiiiອີີີຍʔi̤ːi̤ːi̤ːjEXCLan exclamationủa; ái chàThe Orphan and Anha 79:1