Bru - English - Vietnamese - Lao


l


laລາlaː1vbe; isເປັນ,​ຄຶ2prtemphasistừ nhấn mạnh
la mŏລາ ມອໍlaː mɒːADVPstill; in spite of thatmặc dù; cũng vẫnເຖິງແມ່ນວ່າ
la-aລາອາla.ʔaːadjwiderộngກວ້າງGen 6:15.
la-a latoŏhລາອາ ລາຕ່ອໍຮla.ʔaː la.tɒ̤ːhADJPwiderộng rãiກວ້າງແຮງ
la-a mữt-mữລາອາ ມື້ດມື້la.ʔaː mɨːt-mɨːADJPvery widerộng mênh môngກ້ວາງອີຫລີJdg 18:10
labaລາບາlaːbaːNbig pot (size three)niêu thứ ba
labaqລາບາອ໌la.baːʔNleaf used in betel chewlá trầuໃບພູ
labáiລາໄບlaːbajNlarge pot (size seven)soong thứ bảy
labốhລາບົຮla.bohadjdecomposed, crushedrữa nát; tím táiບາດເຈັບໜັກJob 19:26
labớtລາເບິດla.bətadjsoft; tendermềmນຸ້ມJob 41:23.
labŏ́hລາບັອໍຮla.bɒhNbamboo spikescây chôngໄມ້ໃຜ່ແຫຼມ Orphan Boy Long Ago 3.3
labúngລາບຸງlaːbuŋNsound of an explosiontiếng nổ
lacລາກlaːkadjunsavory (person)người không tốt
lacaiລາກາຍla.kaːjN1glutinous ricemột loại nếpຊື່ຂອງເຂົ້າຊະ ນິດໜຶ່ງ2a large hardwood tree; Irvingiacây cầy; cây kơ nia
lacangລາກາງla.kaːŋNdistance covered by some actiondài từ đầu này đến đầu kiaPsa 18:12
lacáiລາໄກla.kajNplowcái càyໄຖ
lacáihລາໄກຮla.kajhadj1quick tempered; impulsive nóng tính; hay giậnອາລົມຮ້ອນໄວ2brittle giòn
lac-daລາກດາlaːk-daːNcamellạc đàອູດGen 24:10.
lacốiqລາກົຍອ໌la.kojʔadj(burn up) completelycháy rụiໄມ້ຈົນໝົດ2 Ch 1:6. Zep 1:18. Lam 4:11.
lacuoiລາກວຍla.kṳəjNwifevợເມຍGen 2:24.
lacuoi cayacລາກວຍ ກາຢາກla.kṳəj ka.jaːkNPmarried couplevợ chồngຜົວເມຍ
lacuoi cỗiqລາກວຍ ໂກ້ຍອ໌la.kṳəj koːjʔNPsecondary wifevợ lẽເມຍນ້ອຍ
lacuoi nỡmລາກວຍ ເນີ້ມla.kṳəj nɜːmNPprimary wifevợ chính; vợ đầuເມຍໃຫຍ່
lacuoi tỗiqລາກວຍ ໂຕ້ຍອ໌la.kṳəj toːjʔNPmistresstình nhânເມຍເກັບ
lacứpລາກຶບla.kɨpvbudđâm chồi; nẩy lộcປົ່ງດອກ1 Ch 20:1.