Bru - English - Vietnamese - Lao


m


moângເມີ່ງmɜ̤ːŋNsound of frogs seeking matestiếng kêu con ếchສຽງກົບຮ້ອງ ຫາຄູ່ມັນ
momມອມmɔːmNaffectionate term for younger sistergọi cho con gái cách thân thiện
mon nhiມອນ ຍີmɔːn ɲi̤ːNPnephew (or niece) and unclechú cháuຫຼານGen 13:5-6
mongມອງmɔːŋNabnormal testicles of maletinh hoàn bị dị tật
moocມອ່ກmɔ̤ːkNmonumentbiaທີ່ລະນຶກGen 35:20.
moohມ່ອຮmɔ̤ːhvaccuse; expose to blamenói toạc ra những việc kín nhiệmຕູ່,​ ໃສ່ໂທດPro 17:9.
mooh háhມ່ອຮ ຮັຮmɔ̤ːh hahVPremembering/repeating someone's offensenói toạc ra sự thậtລະນຶກເຖິງPro 17:9
moonມ່ອນmɔ̤ːnvincantation to cast a spell on someone dùng lời nói có phép thuật hại người khácເສກຄາຖາໃສ່ ຄົນIsa 8:19.
moŏcມ່ອໍກmɒ̤ːkveat with handsăn bốc tayກິນເຂົ້າໃຊ້ມື ຕ່າງບ່ວງ
moŏngມ່ອໍງmɒ̤ːŋNcall of an animial when in heatđộng dục
móng-móqມັອງ ເມາະmɔŋ mɔʔNPmagic boxhộp phù thủyກ່ອງເວດມົນEight Lazy Brothers 10.1
môcໂມກmo̤ːkNmildew; moldmốcໂໝກLev 13:47.
môihໂມຍຮmo̤ːjhvrevivesống lại; tỉnhຟື້ນຄືນ2 Ki 4:31.
môiqໂມຍອ໌mo̤ːjʔNboil-like wound; internally generated woundvết thươngLev 14:3.
Môi-seໂມຍແຊmo̤ːj-sɛːPNMosesMôi-seໂມເຊ
môlໂມລmo̤ːlvworry aboutlo sợກັງວົນ
môrໂມຣmo̤ːrNarteryđộng mạchເສັ້ນເລືອດແດງ
môtໂມດmo̤ːtvsqueeze in one hand bóp tayປັ້ນເຂົ້າໃສ່ມື
mốngມົງmoŋNsmall tray-like basketmủngຖາດນ້ອຍໆ ຄືກັນກັບກະຕ່າ
mỗcໂມ້ກmoːkNgrave stone that includes a pictiure and history of the deceasedbia mộປ່າຍຊື່ຂອງ ຄົນຕາຍ
mỗmໂມ້ມmoːmNbridle for a horsecương ngựa
ເມີmə̤ːvpoint outchỉ trích, chỉ raຊີ້ໃຫ້ເຫັນPro 15:12.
mơc-mơcເມີກໆmə̤ːk-mə̤ːkVPnearly reach, nearly fullmấp mé; sát mépໃກ້ສິເຖິງ ໃກ້ສິອີ່ມ
mơiເມີຍmə̤ːjvinvitemờiເຊີນGen 24:31.