Bru - English - Vietnamese - Lao


m


mơqເມີອ໌mə̤ːʔNUMhundred million100 triệuຮ້ອຍລ້ານ
mớhເມິຮməhinterjinterjectionmột thán từ
mớiເມິຍməjpro2SGmày; anh; chị; chú; bácເຈົ້າGen 2:17.
ມອໍmɒːNEG1negative emphasissự nhấn mạnh cho câu phủ địnhເນັ້ນໄປໃນທາງ ທີ່ບໍ່ດີວ Psa 94:7. 2butແຕ່Psa 37:25.
mŏ ngkíqມອໍ ອຶງກິmɒː ʔŋ.kiʔCONJof coursedĩ nhiênແນ່ນອນ
mŏhມອໍຮmɒːhNEGnegative emphasistừ nhấn khôngເນັ້ນໄປໃນທາງ ທີ່ບໍ່ດີMal 1:13.
mŏqມອໍອ໌mɒːʔNyoung girlcon gáiຜູ້ສາວ
mpangອຶມປາງʔm.paːŋN1maggotcon giòiໜອນExo 16:20.2kind of rice một loại lúa rẫy
mpang roocອຶມປາງ ຣ່ອກʔm.paːŋ rɔ̤ːkNPflesh-eating wormbị giòi ăn ໜອນເຈາະຊີ້ນIsa 66:24.
mpáhອຶມປັຮʔm.pahadjexposed; examinelộ raເປີດເຜີຍ2 Sa 12:12.
mpáh-páhອຶມປັຮ­ປັຮmpah-pahVPpartially emerge lộ ra chưa rõOrphan Boy and the Children of God 18.2.
mpáiອຶມໄປʔm.pajNfleabọ chétເຫັບ1 Sa 24:14
mpáuອຶມເປົາʔm.pawvdreamgiấc mơ; nằm mơຝັນGen 40:5.
mpângອຶມເປິ້ງʔm.pɜŋvcast a netquăng chàiວ່ານແຫ
mpễng-mpoqອຶມເປ້ງ ອຶມປອອ໌ʔm.peːŋ-ʔm.pɔːʔVPact as a mobchuyện lục đục
mpễqອຶມເປ້ອ໌ʔm.peːʔvdivide, sharechia raແບ່ງMrk 12:1. Luk 20:9.
mpễrອຶມເປ້ຣʔm.peːradvaround, surroundingchung quanhອອ້ມຮອບGen 13:12.
mphaອຶມພາʔm.pʰaːadjdifferentkhácແຕກຕ່າງGen 2:9.
mpiaອຶມເປຍʔm.pi̤aadjfreetự doອິດສະຫຼະ
mpiqອຶມປີອ໌ʔm.pi̤ːʔNmothermẹແມ່Gen 3:20.
mpiq cỗiqອຶມປີອ໌ ໂກ້ຍອ໌ʔm.pi̤ːʔ koːjʔNPstepmother; father's concubinemẹ ghẻແມ່ລ້ຽງ
mpiq cớtອຶມປີອ໌ ເກິດʔm.pi̤ːʔ kətNPstepmothermẹ ghẻແມ່ລ້ຽງ
mpiq cumaiອຶມປີອ໌ ກູມາຍʔm.pi̤ːʔ kṳ,maːjNPwidowđàn bà góaແມ່ໝ້າຍ
mpiq lớmອຶມປີອ໌ ເລິມʔm.pi̤ːʔ ləmNPchildless, all children have diedđàn bà có con bị chết hếtແມ່ທີ່ລູກຕາຍໝົດ
mpiq lứmອຶມປີອ໌ ລຶມʔm.pi̤ːʔ lɨmNPstep-mother mẹ kế, khi mẹ chết bố lấy vợ khác ແມ່ລ້ຽງ