Bru - English - Vietnamese - Lao


m


munoaqມູນ່າອ໌mu.na̤ːʔNone personmột mìnhຄົນດຽວJer 37:13.
muoມົວmṳəNseasonmùaລະດູGen 41:47.
muocມວກmṳəkNhatມວກ1Sa 17:5.
muoc tacມວກ ຕາກmṳək taːkNPsteel helmetmũ sắtໝວກເຫຼັກ
muoiມວຍmṳəjNUMonemộtໜຶ່ງGen 1:5.
muoi chítມວຍ ຈິດmṳəj citNUMtenmườiສິບGen 5:14.
muoi chít la ...ມວຍ ຈິດ ລາ ...mṳəj cit laː ...NUMteen numberssố từ 11 đến 19Gen 5:8.
muoi laliangມວຍ ລາລຍາງmṳəj la.li̤aŋADJPright side upngửa
muoi lalỗມວຍ ລາໂລ້mṳəj laːloːVPnakedtrần truồngເປືອຍ
muoi mprớhມວຍ ອຶມເປຣິຮmṳəj ʔm.prəhTIMsame momentmột lúcໃນຂະໜະດຽວກັນ
muoi mpứtມວຍ ອຶມປຶດmṳəj ʔm.pɨtTIM10 PM to midnightnửa đêmສິບໂມງແລງ ຫາຕອນເດິກExo 11:4.
muoi mứtມວຍ ມຶດmṳəj mɨtADVPfaithfully; loyally; one heartmột lòng một dạຊັດຊື່
muoi náqມວຍ ນະmṳəj naʔNPone personmột ngườiຄົນດຽວ
muoi ngứtມວຍ ງຶດmṳəj ŋɨtTIMshort period of timemột chốcບຶດໜຶ່ງ; ຈັກໄລຍະໜຶ່ງ 2 Sa 13:34. 1 Ki 18:45.
muoi ngứt ễnມວຍ ງຶດ ເອ້ນmṳəj ŋɨt ʔeːnTIMshort time laterthêm một chốc nữaຈັກໜ່ອຍ2 Sa 13:34.
muoi parláih muoi parnaiມວຍ ປາຣໄລຮ ມວຍ ປາຣນາຍmṳəj par.lajh mṳəj par.naːjVPagree in speechđồng lòngເຫັນດີນຳ
muoi prôq cớpມວຍ ໂປຣອ໌ ເກິບmṳəj pro̤ːʔ kəpTIMcontemporary; at same timeđồng thời vớiຊົ່ວຄາວ
muoi prớhມວຍ ເປຣິຮmṳəj prəhTIMat the same timemột lần
muoi rariatມວຍ ຣາຣຍາດmṳəj ra.ri̤atADJPcompletely nakedtrần truồngເປືອຍໝົດເລຍMrk 14:52. Act 19:16.
muoi sampứhມວຍ ຊາມປຶຮmṳəj sam.pɨhNPone part of manymột đoàn ngườiໜຶ່ງໃນຫຼາຍ ສ່ວນNum 22:41.
muoi sangcámມວຍ ຊາງກຳmṳəj saŋ.kamADVPall together into a bundlemột nắm tayໃສ່ລວມກັນ
muoi saráhມວຍ ຊາຣັຮmṳəj sa.rahNPhalfmột nửa diện tíchເຄິ່ງ
muoi sartécມວຍ ຊາຣແຕັກmṳəj sar.tɛkADJPvery small amountít ỏiຈຳນວນໜ້ອຍIsa 29:9. Ezk 23:34.
muoi sŏ́ngມວຍ ຊັອໍງmṳəj sɒŋNPpairmột cặpຄູ່
muoi tadĩມວຍ ຕາດີ້mṳəj ta.diːNUMone halfmột rưỡiອັນເຄິ່ງ