Bru - English - Vietnamese - Lao


m


mái-tamáiໄມຕາໄມmaj-ta.majVPrenew continually mới luônໃໝ່ຕະຫຼອດPro 19:4
mánມັນman1advapproximate; almostgần; sắp sửaເກືອບEzk 20:8. 2Ncoil of string, rattan, etc.vào khoảng
máng ễmມັງ ເອ້ມmaŋ ʔeːmADJPsmooth; pleasingnói thú vịກ້ຽງ
máng hohມັງ ຮອຮmaŋ hɔːhVPreport on someonekể lạiຟ້ອງ
mânເມິ້ນmɜnNpenisdương vậtຫຳ
mbễqອຶມເບ້ອ໌ʔm.beːʔNgoatແບ້Gen 27:13.
mboiqມບອຍອ໌mbɔːjʔNflower of a planthoa trai bị
mbỡiqອຶມເບີ້ຍອ໌ʔm.bɜːjʔpreverbbegin; just didbắt đầu; mới vừaເລີ່ມGen 3:7.
mbỡiq sanuaອຶມເບີ້ຍອ໌ ຊານວາʔm.bɜːjʔ sa.nṳaTIMjust nowvừa mớiຫາກໍ່
mbỡiq taláp nâiອຶມເບີ້ຍອ໌ ຕາລັບ ໃນʔm.bɜːjʔ ta.lap nɜjTIMfirst timelần đầuຄັ້ງທຳອິດ
mbŏ́qອຶມເບໍາະʔm.bɒʔTIMpast; long agongày xưaແຕ່ກ່ອນExo 4:5.
mbữnອຶມບື້ນʔm.bɨːnNEGnotkhông cóບໍ່
mecແມກmɛːkN1water springmạch nước2carotid aterymạch máuJer 4:10.
Me-siaແມຊຍາmɛ.si̤aPNthe MessiahMê-si-aພຣະເມຊີອາJhn 1:41
méqແມະmɛʔv1visitđến thăm, đến chia sẻຢ້ຽມຢາມ2 Sa 10:3.2check on set trapsđi xem lại; coi lại bẩy đã đặt
mễເມ້meː1Nplant that grows in rivers, seasrồng nước2advin additionnữa; cả
mễh mứtເມ້ຮ ມຶດmeːh mɨtVPvery angrynổi cơn giậnຢາກຮ້າຍແຮງ
mễh-mễhເມ້ຮໆmeːh-meːhVPunhappy with, angrygiận dữບໍ່ມີຄວາມສຸກ
mễngເມ້ງmeːŋNpiece; slicemiếng; mảnhອັນGen 23:15.
mễng-mễngເມ້ງໆmeːŋ-meːŋNPpiecesmảnh nhỏເປັນຕ່ອນໆHos 13:8.
mễpເມ້ບmeːpvlie or bend downcúi xuống; nằm xuốngແມບລົງ
mễtເມ້ດmeːtMEASmetermétແມັດGen 6:15. Cheung's Life 65.7.
mễuເມ້ວmeːwNcatmèoແມວ
miມີmi̤ːNwheatໝີ່Gen 40:5. Exo 9:32.
miaເມຍmi̤aNrainmưaຝົນGen 3:4-6.