Bru - English - Vietnamese - Lao


m


mia chanchícເມຍ ຈານຈິກmi̤a can.cikNPadequate rainmưa ràoມີຝົນພຽງພໍJob 36:28.
mia choânເມຍ ເຈີ່ນmi̤a cɜ̤ːnNPheavy rainmưa dầmຝົນຕົກໜັກ
mia matrỗເມຍ ມາໂຕຣ້mi̤a ma.troːNPshowermưa từng cơnອາບນ້ຳ
mia parễlເມຍ ປາເຣ້ລmi̤a pa.reːlNPhailmưa đáລູກໝາກເຮັບ
mia pariahເມຍ ປາຣຍາຮmi̤a pa.ri̤ahNPrainy seasonmưa đầu mùa ລະດຼຝົນ
mia parứlເມຍ ປາຣຶລmi̤a pa.rɨlNPdrizzlemưa phùnຝົນລິນ
mia puprứl-prứlເມຍ ປຣຶລໆmi̤a pu.prɨl-prɨlNPdrizzlemưa lâm thâmຝົນລິນ
mia púhເມຍ ປຸຮmi̤a puhVPsoaked from raindầm mưaMpoaq Huong's Sory 39.8.
mia sasrĩacເມຍ ຊາຊຣ້ຍາກmi̤a sa.sriakNPcontinuous rainmưa tầm tã
mia talĩrເມຍ ຕາລີ້ຣmi̤a ta.liːrVPrain intermittenlymưa rào rãi rácຝົນຕົກເປັນ ຊ່ວງໆ
mialມຍາລmi̤alvmold; kneadnặn; làm đồ gốmນວດGen 2:7.
mial sóc tooc riangມຍາລ ຊັອກ ຕ່ອກ ຣຍາງmi̤al sɔk tɔ̤ːk ri̤aŋVPmade in the likeness of mansự tạo dựngເຮັດໃຫ້ຄ້າຍຄື ກັບມະນຸດ
mianມຍານmi̤anvborrowmượnຢືມExo 22:14.
miang muaqມຍາງ ມວາອ໌mi̤aŋ mṳaʔNPspouseschỉ về vợ chồngຜົວເມຍ
miaqມຍາອ໌mi̤aʔvoccupied; busybậnຄາວຽກGen 31:35.
miaq môqມຍາອ໌ ໂມອ໌mi̤aʔ mo̤ːʔVPbusybận bịuຄາວຽກ
miarມຍາຣmi̤aradjseparate; different, distinctriêngແຍກ
miar cudóngມຍາຣ ກູດັອງmi̤ar kṳːdɔŋVP1sleep leaving space ngủ quay lưng nhau2difference of opinion, planskhông ai quan tâm ai
miar mprieihມຍາຣ ອຶມປຣຽຍຮmi̤ar ʔm.pri̤əjhADJPhelter skeltertán loạnຕະເລີດເປີດ ເປີ່ງ
miatມຍາດmi̤at1advfreelythuầnມີອິດສະຫຼະGen 23:15.2adjempty; to no purposekhông có gì; không có mục đíchGen 47:19.
mi-chínມີ­ຈິນmi̤ː-cinNPmonosodium glutamatemì chính
mieiqມຽຍອ໌mi̤əjʔNfacemặtໜ້າGen 24:65.
mienມຽນmi̤ənPREPwhoever; whateverdù ai
mietມຽດmi̤ətNvulturechim kền kềnແຮ້ງ
mil-mulມີລມູລmi̤ːl-mṳːlVPsee but don't recognizethấy mơ mơ màng màngເຫັນແຕ່ບໍ່ຈື່Ezk 1:5.