Bru - English - Vietnamese - Lao


m


minມີນmi̤ːnNland minemìnລະເບີດ
mi-naມີນາmi̤ː-naːNminaminEzk 45:12.
mi-tômມີ­ໂຕມmi̤ː-to̤ːmNPwheat noodlesmì tôm; mì gói
míhມິຮmihNkind of large treemột thứ cây to
míngມິງmiŋvconcerned aboutquan tâmເປັນກັງວົນPro 1:30.
míng-mángມິງມັງmiŋ-maŋVPbe concerned aboutlo lắng; quan tâmກັງວົນກ່ຽວກັບ Hos 11:8.
MíqມິmiʔPNAmericaMỹອາເມລິກາ
Míq-canມິ­ການmiʔ-kaːnNAmericanngười mỹ
mĩauມ້ຍາວmiawEXCLdamn it!mẹ kiếp!ຮູຂີ້ນິ
moມໍmɔːNspirit practitioner, shamanthầy moໝໍຜີGen 41:8.
mo abalມໍ ອາບາລmɔː ʔaːbaːlNPshaman who has the ability to look into a personthầy mo soi chiếuໝໍຜີທີ່ສາມາດ ເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຄົນ ໄດ້
mo bang poâiqມໍ ບາງ ເປີ່ຍອ໌mɔː baːŋ pɜ̤ːjʔNPshaman who causes paralysis in part of a person's bodymo có thể làm tê liệt trong cơ thểໝໍຜີທີ່ເສກໃຫ້ຄົນເປັນອຳມະພາດໄດ້
mo cruມໍ ກຣູmɔː krṳːNPshaman who teaches others the tradethầy mo, dạy người khácIsa 44:25.
mo mantaihມໍ ມານຕາຍຮmɔː man.taːjhNPshaman who can change his body into some other form (as an animal)mo có thể hóa thânໝໍຜີທີ່ສາມາດປ່ຽນຕົວເອງໃຫ້ ກາຍເປັນສັດ ໄດ້Dan 1:20.
mo mumưlມໍ ມູມືລmɔː mṳ.mɨ̤ːlNPshaman who seeks to find out which spirit is causing a person's illnessmo tiên đoánໝໍຜີທີ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ຜີໂຕໃດທີ່ເຮັດ ໃຫ້ຄົນເຈັບໄຂ້Deu 18:10.
mo parnânມໍ ປາຣເນິ້ນmɔː par.nɜnNPspirit practioner that works on peoplemo có thể hại người khác bằng phépDeu 18:10.
mo phiangມໍ ພຍາງmɔː pʰi̤aŋNPshaman who makes a person ill or die by just speaking a commandmo có thể hại qua lời nóiໝໍຜີທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນໄຂ້ຫຼືຕາຍ ໄດ້ພຽງແຕ່ເວົ້າ ອອກມາ
mo plóngມໍ ປຼັອງmɔː plɔŋNPshaman who heals by blowing on affected part of bodymo chữa bệnhໝໍ່ເປົ່າ
mo proahມໍ ປຣ່າຮmɔː pra̤ːhNPshaman who can cast out an evil spiritmo có quyền đuổi tà maໝໍໄລ່ຜີ
mo proah cumuiqມໍ ປຣ່າຮ ກູມູຍອ໌mɔː pra̤ːh kṳ.mṳːjʔNPshaman that consults with the deadmo gọi hồn maໝໍຜີທີ່ຕິດຕໍ່ກັບ ວິນຍານໄດ້
mo samblớtມໍ ຊາມເບຼິດmɔː sam.blətNPshaman who can change his form or appearancemo có thể thay đổi hình dạngໝໍຜີທີ່ສາມາດ ປ່ຽນຮູບຮ່າງ ຕົວເອງໃຫ້ເປັນຢ່າງອື່ນໄດ້
mo sữມໍ ຊື້mɔː sɨːNPmarriage brokerphân xử
mo yáuມໍ ເຢົາmɔː jawNPshaman who finds out which spirit is causing problemsmo tìm kiếm nguyên nhân gây bệnhໝໍເຍົາDeu 18:10.
moacມ່າກma̤ːkvwear, put on earringsđeo hoa taiໃສ່ຕຸ້ມຫູGen 35:4.
moac moaiມ່າກ ມ່າຍma̤ːk ma̤ːjCONJperchancemay mắn; mặc mayບາງທີDan 4:27. Rom 11:14.