Bru - English - Vietnamese - Lao


m


moaiມ່າຍma̤ːjadvfortunate, fortunatelymay mắnໂຊກດີJhn 11:12. Act 10:33.
moanມ່ານma̤ːnvplay with; play aroundchơi trò chơiຫຼິ້ນ
moangມ່າງma̤ːŋadvexclusively; completelychĩ; toàn làສະເພາະGen 41:52.
moang ŏ́c croŏq ngcŏhມ່າງ ອັອໍກ ກຣ່ອໍອ໌ ອຶງກອໍຮma̤ːŋ ʔɒk krɒ̤ːʔ ŋkɒːhNPterrortoàn là những điều sợ hãiຄວາມຢ້ານກົວ
moaqມ່າອ໌ma̤ːʔvwork way throughđi băng ngang
moaq mứrມ່າອ໌ ມຶຣma̤ːʔ mɨrVPpursues, insists onkhoái vịຢືນຢັນໃນPro 11:19.
moatມ່າດma̤ːt1NeyemắtຕາGen 4:5.2adjexpensiveđắt tiềnແພງGen 2:12.
moat aluangມ່າດ ອາລວາງma̤ːt ʔa.lṳaŋNPknot on tree, woodmắt câyຂອດ, ປົມ
moat blễngມ່າດ ເບຼ້ງma̤ːt bleːŋNPsharp eyestinh mắtຕາຄົມ
moat clô catangມ່າດ ໂກຼ ກາຕາງma̤ːt klo̤ː kaːtaːŋNPprotuberant eyesmắt lồiຕາງອນ
moat culoânມ່າດ ກູເລີ່ນma̤ːt kṳ.lɜ̤ːnVPstare in angertrố mắt; trợn mắtຈ້ອງແບບຢາກ ຮ້າຍ
moat mandangມ່າດ ມານດາງma̤ːt ma.ndaːŋNPsunmặt trờiຕາເວັນ
moat mandang tahỗrມ່າດ ມານດາງ ຕາໂຮ້ຣma̤ːt man.daːŋ ta.hoːrTIMlate afternoonhoàng hônຊ່ວງບ່າຍ
moat mandang toângມ່າດ ມັນດາງ ເຕີ່ງma̤ːt man.daːŋ tɜ̤ːŋTIMnoongiữa trưa
moat mandang vih toângມ່າດ ມັນດາງ ວີຮ ເຕີ່ງma̤ːt man.daːŋ vi̤ːh tɜ̤ːŋTIMlittle after noonngã về chiều
moat muaມ່າດ ມວາma̤ːt mṳaADJPexpensiveđắt đỏແພງ
moat múhມ່າດ ມຸຮma̤ːt muhNP1facemặt màyໜ້າ2show respect lễ phépສະແດງຄວາມ ເຄົາລົບ
moat nhoq-ranhoqມ່າດ ຍອອ໌ຣາຍອອ໌ma̤ːt ɲɔːʔ-ra.ɲɔːʔVPstare in angernhìn chăm chăm vào ai đóແນມເບິ່ງແບບ ຢາກຮ້າຍ
moat pữrມ່າດ ປື້ຣma̤ːt pɨːrvsquinttật lác mắtເລ່ຕາໃຫ້
moat raplooqມ່າດ ຣາປຼ່ອອ໌ma̤ːt ra.plɔ̤ːʔNPbulging eyemắt lồi raຕາປູດ
moat-caqມ່າດກາອ໌ma̤ːt-kaːʔNPanklemắt cáຂໍ້ຕີນIsa 3:16.
moâcເມີ່ກmɜ̤ːkvgobble foodăn hớpກືນອາຫານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຍ້ຳ
moâc a-ỡuເມີ່ກ ອາເອີ້ວme̤ːk ʔa.ʔʌːwADJPunlearned, stupidkhờ dại
moâiq-mưເມີ່ຍອ໌ມືmɜ̤ːjʔ-mɨ̤ːNPfortuneteller; soothsayerthầy bói; bói toánໝໍດູIsa 3:2.
moâmເມີ່ມmɜ̤ːmadvfinished; donexongແລ້ວGen 2:1.