Bru - English - Vietnamese - Lao


n


na ນາ naː 1PREPby way ofbằng (phương tiện)ໂດຍວິທີການGen 20:6.2Nwayđường
na créqນາ ແກຣະnaː krɛʔNPanushậu mônຮູທະວານ
namນາມnaːmDIRsouthnamທິດໃຕ້Lev 1:11.
nang sữນາງ ຊື້naːŋ sɨːNdocuments, books, papers.quyển sáchເອກະສານ,​ປຶ້ມ
nanỗrນາໂນ້ຣnaːnoːradjbent overđộ cong của câyກົ້ມIsa 42:3
narນາຣnaːrNnarddầu cam tùngຕົ້ນຫິມາລາຍາSng 4:14.
námນຳnamCLunitcáiໜ່ວຍ2 Ki 6:25.
náng brangນັງ ບຣາງnaŋ braːŋTIMabout to be lightlúc gần sángໃກ້ຈະແຈ້ງ
náqນະnaʔCLpersonloại từ cho ngườiບຸກຄົນGen 2:24.
nâiໃນnɜjDEM1thisnàyນີ້Gen 1:2.2heređâyນັ້ນGen 4:16.
nângເນິ້ງnɜŋadvuncertainkhông chắcຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງGen 18:13. Jhn 7:35. The Orphan and Anha 25.2
ncháuອຶນເຈົາʔn.cawNlord; ownerchúa; chủເຈົ້າຂອງGen 16:8.
Ncháuອຶນເຈົາʔn.cawPNLordChúaພະເຈົ້າGen 15:8.
nchênອຶນເຈນʔn.ce̤ːnNearringhoa tai ruaຕ່າງຫູ
nchếcອຶນເຈັກʔn.cekadjflat tasting, acridchátຂົມPro 15:4.
nchếc ntángອຶນເຈັກ ອຶນຕັງʔn.cek ʔn.taŋADJPbitterchua chát; đắngຄວາມຂົມຂື່ນPro 15:4.
nchếhອຶນເຈັຮʔn.cehvwinnow; shake down sàngພັດ
nchicອຶນຈີກʔn.ci̤ːkNcomblượcຫວີ
nchic hangອຶນຈີກ ຮາງʔn.ci̤ːk haːŋNPlarge-tooth comblược thưaຫວີຫ່າງ
nchic thĩອຶນຈີກ ທີ້ʔn.ci̤ːk tʰiːNPfine-toothed comblược dàyຫວີຖີ່
nchĩອຶນຈີ້ʔn.ciːNlousechấyເຫົ້າ
ncholອຶນຈອລncɔːlNcenter of a corn stalkruột bắp
nchool ອຶນຈ່ອລ ʔn.cɔ̤ːl vhopnhảy lò còໂດດ
nchoongອຶນຈ່ອງʔn.cɔ̤ːŋN1quilllông nhímສົບນົກ2blood, etc. on newborn babymáu mũ dính trên đứa trẻ mới sinhເລືອດໃນເດັກ ນ້ອຍເກີດໃໝ່
nchơnອຶນເຈີນʔn.cə̤ːnN1step; rung; riser; ladderbậc cấpຂັ້ນ2floor, leveltràn