Bru - English - Vietnamese - Lao


o


oອໍʔɔːadj1goodtốtດີ, ງາມGen 1:212beautifulxinh đẹpGen 12:11.
o ễ ngcŏhອໍ ເອ້ ອຶງກອໍຮʔɔː ʔeː ŋkɒːhADJPhorribleđáng sợຄວາມຢ້ານກົວJob 15:21. Dan 4:5.
o moaiqອໍ ມ່າຍອ໌ʔɔː ma̤ːjʔADJPbeautiful; pleasantđẹp đẽງາມPsa 16:6.
o mứtອໍ ມຶດʔɔː mɨtADJPgenerousrộng lòngໃຈດີ
o nŏ́q ngêອໍ ນັອໍອ໌ ເງʔɔː nɒʔ ŋe̤ːADJPwonderfulđẹp tuyệt vờiມະຫັດສະຈັນ
o pha moâmອໍ ພາ ເມີ່ມʔɔː pʰaː mɜ̤ːmADVPbeyond expectationmọi sự đẹp đẽເກິນຄວາມ ຄາດໝາຍ
oiqອອຍອ໌ʔɔːjʔadjthin; leangầyຈ່ອຍGen 41:3
oiq crŏ́h roŏh sal ອອຍອ໌ ກຣັອໍຮ ຣ່ອໍຮ ຊາລ ʔɔːjʔ krɒh rɒ̤ːh saːl ADJPemaciatedgầy guộc; bệnh kinh niênຈ່ອຍໂຊມPro 17:22.
oiq par-oiqອອຍອ໌ ປາຣອອຍອ໌ʔɔːjʔ paːrʔɔːjʔADJPthingầy ốm chỉ về số nhiềuMpoaq Hưong's Testimony 37.2.
oiq rakhuocອອຍອ໌ ຣາຄວກʔɔːjʔ ra.kʰṳəkADJPemaciatedốm còi cọcຈ່ອຍໂຊມPsa 102:5. Pro 5:11. Ezk 4:17.
o-li-vêອໍລີເວʔɔː-li̤ː-ve̤ːNoliveô-li-veໝາກກອກExo 22:29.
omອອມʔɔːmvlie down!nằm xuống!ນອນລົວ
ongອອງʔɔːŋadjhot and dry (weather)hanhແຫ້ງIsa 25:4.
o-nicອໍນີກʔɔː-ni̤ːkNonyxbạch ngọcມີສີດຳExo 25:7.
oqອອອ໌ʔɔːʔNfather's parentsông bà nộiພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ
otອອດʔɔːtvaction of bowing an instrumentchơi đàn dâyກົ້ມ