Bru - English - Vietnamese - Lao


p


pachúhປາຈຸຮpa.cuhvgive over to; delivergiaoສົ່ງ, ມອບໃຫ້Psa 31:5.
pachũtປາຈູ້ດpa.cuːtvdo grudginglybắt ép làm việc
pachưoiqປາເຈືອຍອ໌paːcɨ̤əjʔvcrush with fingersnắn cho vỡ vụn ra
pachứmປາຈຶມpa.cɨmvkeep safe; sheltersăn sócຮັກສາPro 21:20.
pacliangປາ ກຼຍາງpaː kli̤aŋNPhorizontal plank for making a roof đòn ngangທາງນອນ
pacoanປາກ່ານpa.ka̤ːn1advcrosswiseđối ngangກາງແຂນອອກ2Nhyphengạch đít3adjdown-putting; opposed tochống đốiPro 15:1.
pacoan muoi béq mpứngປາກ່ານ ມວຍ ແບະ ອຶມປຶງpa.ka̤ːn mṳəj bɛʔ ʔm.pɨŋNPradiusbán kínhລັດສະໝີ, ຂອບເຂດ
pacoan tacáng mpứngປາກ່ານ ຕາກັງ ອຶມປຶງpa.ka̤ːn ta.kaŋ ʔm.pɨŋNPdiameterđường kínhເສັ້ນຜ່າສູນກາງ
pacoatປາກ່າດpa.ka̤ːtvmake difficultlàm khóເຮັດໃຫ້ຍາກJob 7:20.
pacoihປາກອຍຮpa.kɔːjhNkind of birdchim pacoihຊື່ຂອງນົກຊະ ນິດໜຶ່ງ
pacoocປາກ່ອກpa.kɔ̤ːkvbenduốn cho congກົ້ມ
pacoongປາກ່ອງpa.kɔ̤ːŋNlycheecây vảiໝາກລິ້ນຈີ່
pacoŏngປາກ່ອໍງpa.kɒ̤ːŋNwild mangoxoài rừngໝາກມ່ວງປ່າ
pacrứnປາກຣຶນpa.krɨnvshiver; shudderrùng mìnhສັ່ນ
pacuangປາກວາງpa.kṳaŋvlie acrossbắc ngangພາດຜ່ານ
pacưt pacoiປາກືດ ປາກອຍpa.kɨ̤ːt pa.kɔːjADVPforevermãi mãiຕະຫຼອດໄປ
padalປາດາລpa.daːladjcallous; hardenedchai lìໃຈແຂງ
padamປາດາມpa.daːmadjmoderatevừa; bình thườngທັນສະໄໝMat 25:15.
padam-damປາດາມດາມpa.daːm-daːmADJPmediumvừa vừaປານກາງ, ສຳໃດສຳໜຶ່ງ ກະພໍແລ້ວ
padáuປາເດົາpa.dawNyeast; fermenting agentmenແປ້ງເຫຼົ້າ
padâmປາເດິ້ມpa.dɜmvforce; oppressép; đàn ápກົດຂີ່Exo 1:9.
padâpປາເດິ້ບpa.dɜpveliminatelàm cho tuyệt chủngປາບປາມ
padếhປາເດັຮpa.dehv1lie downnằm; ນອນລົງ1Sa 19:24.2sprout
padếh cốq-cốlປາເດັຮ ໂກະກົລpa.deh koʔ-kolVPlie in a heapnằm một đống
padếh curốcປາເດັຮ ກູຣົກpa.deh ku.rokVPlie with folded legsnằm coນອນພັບຂາ