Bru - English - Vietnamese - Lao


p


pahuoປາຮົວpaːhṳəadjhealthykhoẻ mạnh, xanh tốt
pahũanປາຮ້ວານpa.huanNdisaster; calamityhoạn nạnໄພພິບັດ, ສະພາບ ອາກາດ
pahũrປາຮູ້ຣpa.huːrvperspiremồ hôiເຫື່ອ ອອກDeu 8:17.
paiປາຍpaːjvsay; speaknóiເວົ້າGen 1:3.
pai a-ĩປາຍ ອາອີ້paːj ʔa.ʔiːVPslander; insultxỉ vảດູຖູກ
pai lacáihປາຍ ລາໄກຮpaːj la.kajhVPspeak in harsh voicenói găngເວົ້າດ້ວຍນ້ຳ ສຽງທີ່ຢາກຮ້າຍ
pai lavieiປາຍ ລາວຽຍpaːj la.vi̤əjVPspeak in non-threatening waynói từ tốnເວົ້າໃນທາງທີ່ສຸພາບ
pai lóng móng lũa mũaປາຍ ລັອງ ມັອງ ລວາ ມວາpaːj lɔŋ mɔŋ lua muaVPspeak without knowing the factsnói nhảm nhí1 Sa 21:15.
pai ngêປາຍ ເງpaːj ŋe̤ːVPinsinuateám chỉ
pai ớlປາຍ ເອິລpaːj ʔəlVPharshly rebukechửi không nhìn trước sauຕັກເຕືອນກັນ ຢ່າງຮຸນແຮງ
pai sasrúcປາຍ ຊາຊຣຸກpaːj sa.srukVPbackbitemói xấu sau lưng người khácລອບກັດ
pai tacáhປາຍ ຕາກັຮpaːj ta.kahVPsay hurtful thingsnói đã miệng; thẳng thừngເວົ້າໃຫ້ເຈັບ ປວດ1 Ti 5:1
pai takieiປາຍ ຕາກຽຍpaːj taːki̤əjVPcontinually reproachchửi đã miệng
pai vialປາຍ ວຍາລpaːj vi̤alVPlash out atmắng nhiếcຕີAct 14:5.
pai vooq noauປາຍ ວ່ອອ໌ ນ່າວpaːj vɔ̤ːʔ na̤ːwVPspeak evil of, slandervu khốngຕາຍຢາກເນາະ(ສຳນວນ)
paiqປາຍອ໌paːjʔvmake flatgạt cho bằng phẳngເຮັດໃຫ້ພຽງ
pakéhປາແກັຮpa.kɛhvspeak insultinglycoi thường; hạ thấpເວົ້າ
pakêhປາເກຮpa.ke̤ːhvblock; crowdviệc cản trởກໍ່ໃຫ້ເກີດການປິດກັ້ນ
pakễuປາເກວpa.ke̤ːwNfibrous planmột thứ cây lấ vỏ đan thành dâyຕົ້ນໄມ້ທີ່ໃຫ້ໄຍ
pakhaqປາຄາອ໌pa.kʰaːʔNpart; regionmiềnສ່ວນ
pakhoqປາຄອອ໌pa.kʰɔːʔvbother; make troublelàm phiềnລົບກວນExo 10:7.
pakhoq ntếqປາຄອອ໌ ອຶນເຕະpaːkʰɔːʔ nteʔVPimportunengây ngàLuk 11:8.
pakhớnປາເຄິນpa.kʰənNkind of skirtxà rôngສິ້ນ
pakíqປາກິpa.kiʔCONJsonhư thếດັ່ງນັ້ນ
pakíq-kíqປາກິກິpaːkiʔ-kiʔQUESlike thatnhư vậy saoStory about Uncle Cutoih 12.1