Bru - English - Vietnamese - Lao


r


ra-ຣາraː1prefix meaning continuous action or involes two partiestiền tố nghĩa là hành động liên tụcຄຳນຳໜ້າ ມີຄວາມໝາຍ ວ່າ ກະທຳການ ຕໍ່ເໜື່ອງ2prefix to form ordinal numbers (first, second, third, etc)tiền tố để tạo thành số thứ tự
ra-aຣາອາra.ʔaːvseparate a firegiảm bớt lửa khi chụm lửaມອດໄຟ
ra-acຣາອາກra.ʔaːkvjoke, teaseđùa; chọc ghẹoຢອກGen 19:14.
ra-alຣາອາລra.ʔaːladjname of a month in hot seasontháng ba; mùa khôເດືອນໃນລະດູ ຮ້ອນPsa 32:4.
ra-áuຣາເອົາra.ʔawNraftcái ró; bèແພ (ລ່ອງນ້ຳ)2 Ch 2:16.
ra-âcຣາເອິ້ກra.ʔɜkv1pull apartlàm ráchຫົດMat 9:16. Mrk 2:21.2pull together with someonekéo nhauດຶງ
ra-âtຣາເອິ້ດra.ʔɜtNspirit-object that protects by causing a misfirebùa kìm hãm vũ khí đối phương
rabangຣາບາງra.baːŋNnoosethắt dây thòng lọngຄ້ອງJos 23:13.
rabarຣາບາຣra.baːrNUMsecond (ordinal number)thứ haiສອງStory of the Boa Constricter 1.5
rabáihຣາໄບຮra.bajh1Nfish hooklưỡi câuເບັດIsa 19:8.2vaction of speaking crudely sự nói tục
rabánຣາບັນra.banvcare forsăn sóc; chăm sócດູແລIsa 52:11.
rabâuqຣາເບົ້າອ໌ra.bɜwʔvhold out a paw to pouncexòe móng tay
rabep-rabopຣາແບບ ຣາບອບra.bɛːp-ra.bɔːpADJPdistortedméo móບິດບ້ຽວ
rabéqຣາແບະraːbɛʔNpieceskhúc nhỏ
rabéq rayâlຣາແບະ ຣາເຢິ້ລra.bɛʔ ra.jɜlNPleftovers; small piecesđồ vụn vặt thừa dưສິ້ນສ່ວນເລັກໆ ນ້ອຍໆ2 Ki 23:14.
rabễngຣາເບ້ງra.beːŋNwedding đám cướiງານລ້ຽງ ງານແຕ່ງGen 29:22.
rabil-rabưlຣາບີລ ຣາບືລra.bi̤ːl-ra.bɨ̤ːlVPto be loose; shake, wobblerung lắcສັ່ນJob 9:6. Isa 22:25. Pro 25:19. 1 Ki 14:15
rabĩatຣາບ້ຍາດra.biatadjbent out of shapebị biến dạng; méo móບິດບ້ຽວ
rabĩl-rabỡlຣາບີ້ລ­ຣາເບີ້ລra.biːl-ra.bəːladjloosenedsự lỏng lẻo
rabĩq-rabếnຣາບີ້ອ໌ ຣາເບັນra.biːʔ-ra.benNPbits and piecescủa ít ỏiເລັກໆນ້ອຍໆAmo 3:12.
rablớhຣາເບຼິຮra.bləhvaction of questioning, judging; interrogatexét hỏiຖາມ1 Sa 2:3.
rablớh tuຣາເບຼິຮ ຕູra.bləh tṳːVPdemand paymentđòi nợຖາມໜີ້
rablưp-rablĩapຣາບຼືບ ຣາບຼ້ຍາບra.blɨ̤ːp-ra.bliapVPaction of glitteringóng ánhແສງຍຸບໆຍັບໆ
rabopຣາບອບra.bɔːpadjdented; chippedmóp; méoບຸ້ມ
raboqຣາບອອ໌ra.bɔːʔNsandbarbãi cátຊາຍ, ຂີ້ເທົ່າ