Bru - English - Vietnamese - Lao


s


saຊາsaːvclean upvệ sinhອານາໄມMaking a Field 10.7
sa-apຊາອາບsaːʔaːpvyawnngáp
sa-arຊາອາຣsa.ʔaːrvscattered aroundtrái rụng nhiều; vung vãiກະແຈກ ກະຈາຍDan 4:14. Jhn 2:15.
sa-áhຊາອັຮsa.ʔahvflickerlóng lánhສັ່ນໄຫວ
sa-ánຊາອັນsaːʔanADVPirritated by noisetiếng ồnStory of Two Sisters 5:3
sa-ápຊາອັບsa.ʔapvcook with little liquid or oil; cook slowly over low firehâm lạiຂົ້ວໃສ່ນ້ຳມັນ ນ້ອຍໜຶ່ງLev 11:35.
sa-âmຊາເອິ້ມsa.ʔɜm1vbelievetinເຊື່ອExo 4:1.2adjwarmấm
sabacຊາບາກsa.baːkadvhoarsekhản tiếngເຊັດPsa 69:3.
sabauຊາບາວsa.baːwvcall out from a distancegọi ở khoảng cách xaເອີ້ນແຕ່ໄກ1 Sa 14:12..
sabátຊາບັດsa.batvtransplantcấyດຳ
sabéqຊາແບະsa.bɛʔvtraditional Bru singinghát đốiຮ້ອງເພງ
sabễngຊາເບ້ງsa.beːŋNhandfulmột vốc; một bụmເຕັມມື
sabĩangຊາບ້ຍາງsa.biaŋNfulcrum; long handled wedgexà bengສູນກາງEzk 26:9.
sabóhຊາບັອຮsa.bɔhvjump ontonhảy lênໂດດDan 6:24.
sabỗrຊາໂບ້ຣsa.boːrNfaucetvòi nướcກ໊ອກນ້ຳ
sabớngຊາເບິງsa.bəŋadjsteadfast; confident; trustworthy; prudentkiên cố; vữngຕັ້ງໝັ້ນJos 1:7.
sabớpຊາເບິບsa.bəpadjdentedmóp; méoຍຸບເຂົ້າ
sabŏ́ngຊາບັອໍງsa.bɒŋNsoapxà bôngສະບູ່Jer 2:22.
sabŏ́ng bỗtຊາບັອໍງ ໂບ້ດsa.bɒŋ boːtNPsoap powder bột giặtແຟບ
sabréhຊາແບຣັຮsa.brɛhadjmalformed (tree)còi cọcຜິດຮູບຜິດຮ່າງ
sacຊາກsaːkNphysical bodythân xácຮ່າງກາຍ ມະນຸດLev 11:33.
sac sâiqຊາກ ໃຊອ໌saːk sɜjʔNPhuman fleshxác thịtເນື້ອໜັງ ຮ່າງກາຍNum 14;29.
sacalຊາກາລsa.kaːlvhurtful , teasenói kháyຄຳເວົ້າເຈັບ ແສບ
sacamຊາກາມsa.kaːmNhusk; chafftrấuແກບPsa 35:5.
sacaqຊາກາອ໌sa.kaːʔvparted (opened up)chẽ ra; vén ແຍກPsa 18:9.