Bru - English - Vietnamese - Lao


t


tangái parsốtຕາໄງ ປາຣຊົດta.ŋaj par.sotNPthe last dayngày cuốiມື້ສຸດທ້າຍ
tangái parsốt thángຕາໄງ ປາຣຊົດ ທັງta.ŋaj par.sot tʰaŋNPthe final dayngày cuối cùngໝົດວັນ
tangái partâpຕາໄງ ປາຣເຕິ້ບta.ŋaj par.tɜpNPappointed dayngày hẹnມື້ນັດ
Tangái Payangຕາໄງ ປາຢາງta.ŋaj pa.jaːŋPNPassoverngày vượt quaມອບຕໍ່
tangái praຕາໄງ ປຣາta.ŋaj praːTIMday after tomorrowngày mốt; ngày kiaມື້ຮື
tangái práiຕາໄງ ປຣາຍta.ŋaj praːjTIM3 days from todayngày kìa + 1ສາມມື້ຕໍ່ຈາກນີ້
tangái prếtຕາໄງ ເປຣັດta.ŋaj pretTIM8 days from today tám ngày nữaສີ່ມື້ຫຼັງຈາກມື້ ອື່ນ
tangái prễhຕາໄງ ແປຣັຮta.ŋaj prɛhTIM4 days from todayngày kìa + 2ສີ່ມື້ຕໍ່ຈາກນີ້
tangái prũatຕາໄງ ປຣ້ວາດta.ŋaj pruatTIM9 days from todaychín ngày nữaຫ້າມື້ຫຼັງຈາກມື້ອື່ນ
tangái prứtຕາໄງ ປຣຶດta.ŋaj prɨtTIM5 days from todayngày kìa + 5ຫ້າມື້ຈາກມື້ນີ້
tangái rluຕາໄງ ຣລູta.ŋaj rlṳːNPSundaychủ nhậtວັນທິດ
tangái tampânຕາໄງ ຕາມເປິ້ນta.ŋaj tam.pɜnNPtaboo dayngày kiêng kịມື້ຫ້າມ
tangái táq rit cha bũi Chóh Nloâhຕາໄງ ຕະ ຣີດ ຈາ ບູ້ຍ ຈັອຮ ອຶນເລີ່ຮta.ŋaj taʔ ri̤ːt caː buːj cɔh ʔn.lɜ̤ːhNPFestival of Shelterslễ lều tạmງານບຸນ ທີ່ພັກ ພາອາໃສ
tangái táq rit cha bũi sanhữ Tangái Loŏhຕາໄງ ຕະ ຣີດ ຈາ ບູ້ຍ ຊາຍື້ ຕາໄງ ລ່ອໍຮta.ŋaj taʔ ri̤ːt caː buːj sa.ɲɨː ta.ŋaj lɒ̤ːhNPPassoverlễ vượt quaມອບຕໍ່
tangái táq rit cha bũi Tangái Bễng Mi ŏ́q Crơng Pluoihຕາໄງ ຕະ ຣີດ ຈາ ບູ້ຍ ຕາໄງ ເບ້ງ ມີ ອັອໍອ໌ ເກຣີງ ປຼວຍຮta.ŋaj taʔ ri̤ːt caː buːj ta.ŋaj beːŋ mi̤ː ʔɒʔ krə̤ːŋ plṳəjhNPFestival of Unleavened Breadlễ ăn bánh không men
tangcáhຕາງກັຮtaŋ.kahNmale ruminantthú vật đựcສັດຄ້ຽວເອື້ອງ ຕົວຜູ້Gen 31:12.
tangcápຕາງກັບtaŋ.kapNtweezerskẹpແໜບຖອນຂົນExo 25:38.
tangcloanຕາງກຼ່ານtaŋ.kla̤ːnadv rapidlylưu loát; tốc độໄຟລຸກຢ່າງໄວວາ
tangcloâuຕາງເກຼີ່ວtaŋ.klɜ̤ːwvinterrupt a conversationchoán vào khi người khác đang nóiເວົ້າໄວ
tangcluຕາງກຼູtaŋ.klṳːvbe incognito; confuselàm cho lẫn lộnສັບສົນ1 Sa 28:8.
tangcotຕາງອດtaŋ.ɔːtNpincerscái kìmຄີມ
tangcóqຕາງເກາະtaŋ.kɔʔNbunchchùm quảພວງ, ແຊງSng 7:7. Jol 1:7.
tangcóq tambỡtຕາງເກາະ ຕາມເບີ້ດtaŋ.kɔʔ tam.bɜːtNPbunch (of fruit) and its stemchùm hoa tráiໝາກໄມ້ ເປັນພວງ
tang-ễhຕາງເອ້ຮtaŋ.ʔeːhNsubstance used to blacken teethcây soi dùng làm thuốc nhuộm răng, cho răng đenຕົ້ນໄມ້ທີ່ເອົາມາເຮັດສີຍ້ອມຜ້າStory of Two Sisters and a Worm 21:4
tanghangຕາງຮາງta.ŋhaːŋadjlewd; immoraltục tĩu; tục tằn; bất chínhຜິດສິນທຳ,​ ອະນາຈານDeu 22:21.